• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 11 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  3 °C

Sprawozdanie z organizacji wypoczynku wakacyjnego 2013

 

            Gmina Dobrzeń Wielki corocznie organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej. W tym roku była to akcja pn. „Lato 2013” przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy w okresie od 01 lipca do 30 sierpnia 2013 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400. Każdego dnia uczestniczyło w nich około 96 dzieci.

 

 

Świetlica

 

Ilość dzieci zapisanych

 

Średnio / dzień

Krzanowice

38

16

Dobrzeń Wielki

72

27

Świerkle

13

8

Borki

18

7

Chróścice

50

19

Kup

27

12

Czarnowąsy

17

7

Razem:

235

96

Tabela 1. Uczestnictwo dzieci w wypoczynku letnim w poszczególnych sołectwach gminy obrzeń Wielki

 

Zgodnie z „Regulaminem letniego wypoczynku organizowanego na terenie gminy Dobrzeń Wielki” w zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Wszyscy wychowawcy, prowadzący świetlice, posiadali odpowiednie kwalifikacje, konieczne do sprawowania opieki nad dziećmi. Podczas pobytu w świetlicy, dzieci codziennie otrzymywały drugie śniadanie.

Wśród realizowanych zabaw i zajęć tematycznych znalazły się:

 • gry i zabawy w świetlicy,
 • zajęcia plastyczno-techniczne (ceramika, malarstwo, decoupage) prowadzone przez wykwalifikowanego plastyka,
 • zajęcia stolikowe,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia audiowizualne,
 • konkursy, zagadki, łamigłówki,
 • zajęcia sportowe oraz ruchowe na świeżym powietrzu,
 • zajęcia edukacyjne, dotyczące m.in. bezpieczeństwa,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności manualnych oraz współpracy
  i integracji w grupie.

Dzieci z całej gminy, obejrzały w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim spektakl teatralny pt. „Wielki zając na wakacjach”,  przygotowany przez aktorów z Krakowa.

Dla uczestników akcji „Lato 2013” oraz dzieci przedszkolnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki zorganizowano również konkurs plastyczny pod hasłem „Patrzę przez różowe okulary”.

Ponadto we wszystkich świetlicach gminnych przeprowadzono warsztaty biblioterapeutyczne mające na celu rozbudzenie zainteresowań książką, uświadomienie dzieciom znaczenia przyjaźni oraz książki w życiu człowieka, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

W Dobrzeniu Wielkim prężnie działa Ośrodek Rekreacji „BALATON”, który jest dostępny przez okres dwóch miesięcy letnich, i nie tylko, do dyspozycji mieszkańców gminy. Mając na uwadze bezpieczny wypoczynek miejscowej ludności oraz gości przybywającym do naszej gminy, kąpielisko „BALATON” corocznie strzeżone jest przez ratowników.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizował w tym roku bezpieczne spływy kajakowe na rzekach: Mała Panew, Warta i Ruda oraz rajdy rowerowe dla młodzieży.

Przez gminę Dobrzeń Wielki wiedzie Droga św. Jakuba, która została uznana przez Radę Europy za najważniejszy szlak kulturowy Kontynentu. Szlaki oznaczone symbolem muszli służą pielgrzymom, którzy zmierzają do katedry w Santiago de Compostela
w Hiszpanii. Nie sposób więc, nie wspomnieć w tym miejscu, o zorganizowaniu pieszych wycieczek tym szlakiem, które pozwoliły młodzieży odnowić się duchowo, poznać nowych ludzi oraz spędzić czas aktywnie i bezpiecznie.

Dzięki współpracy gminy z innymi podmiotami, dzieci i młodzież bezpiecznie w tym roku spędziły czas na koloniach letnich, w których udział wzięło 15 osób, i tak: Kuratorium Oświaty w Opolu przydzieliło gminie Dobrzeń Wielki 9 miejsc na kolonię w Ośrodku „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach, której organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Opolskiego Hufca ZHP Opole, natomiast Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim przyznało gminie 6 miejsc (2 w Głuchołazach i 4 w Polanicy Zdrój).    

We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim, które jest dobrowolnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi społeczności lokalnej, promującym kulturę, wychowanie, zdrowie, edukację i sport, zorganizowana została dla dzieci i młodzieży wycieczka w Pieniny.

W gminie Dobrzeń Wielki w okresie wakacyjnym odbyło się dużo „Festynów Wiejskich” organizowanych przez Rady Sołeckie, LZS czy Ochotniczą Straż Pożarną, w których dzieci i młodzież licznie brali udział wraz z całymi rodzinami.

W dniach 20-21.07.2013r. w Dobrzeniu Wielkim odbył się VI Zlot Oldtimerów, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim wraz z Automobiklubem Opolskim, Polskim Związkiem Motorowym oraz Gminą Dobrzeń Wielki. Wśród wielu atrakcji i konkursów dla dzieci i dorosłych zorganizowano również koncert charytatywny, na którym zbierano pieniądze dla dzieci z chorobą nowotworową. VI Zlot Oldtimerów zakończył się zabawą taneczną.

W ramach corocznej imprezy pn. „Z rodziną nad wodą” organizowanej w Dobrzeniu Wielkim nad kąpieliskiem „BALATON”, omówione zostały zasady bezpieczeństwa nad wodą oraz ratownictwa wodnego przeprowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Firma Usługowa „KYNOPOLE” z siedzibą w Miedzianej zorganizowała w dniu 21.07.2013r. w Dobrzeniu Wielkim pokaz kynoterapii dla chorych dzieci, polegający na stworzeniu pozytywnej relacji między osobą a psem podczas wspólnej zabawy, która pozwala przełamać lęk jaki narasta w dziecku, pobudza jego aktywność i sensorykę oraz relaksuje. Firma ta przedstawiła również pokaz ćwiczeń, które są niezbędne w terapii z psem dla dzieci niepełnosprawnych lub chorych na kynofobię, czyli lęk przed psem. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas pokazu czuwali wykwalifikowani specjaliści kynoterapeuci oraz treserzy psów.

W Dobrzeniu Wielkim odbyły się również pokazy podnoszenia ciężarów na leżąco przez osoby niepełnosprawne, które zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie „Rano”, a głównym ich koordynatorem był były mistrz Polski w podnoszeniu ciężarów, pan Wojciech Zachariasz. Zorganizowanie pokazów miało na celu aktywizację osób niepełnosprawnych.

Dobrzeński Klub Krótkofalarski z siedzibą w Czarnowąsach, prowadzony przez pana Sławomira Domarus zorganizował pokaz nawiązywania łączności ze światem przez krótkofalowców, który miał na celu pokazanie młodzieży dobrzeńskiej w jaki sposób można czuwać nad bezpieczeństwem w razie jakiegokolwiek zagrożenia, np. powodzi.

Podczas wakacji odbył się również pokaz sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Dobrzeń Wielki, w którym uczestniczyły dzieci. Strażacy omawiali techniki wykorzystania tego sprzętu, które potrzebne są w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia a także zachowania bezpieczeństwa.

Ogromnym zainteresowaniem dzieci, młodzieży jak i dorosłych cieszył się również pokaz modeli pływających zorganizowany pod nadzorem pana Dominika Sokoła. Pokaz miał na celu zaszczepienie pasji modelarstwa wśród młodzieży.

Gmina Dobrzeń Wielki prężnie współpracuje z Nadleśnictwem Kup. Dzieci i uczniowie z placówek oświatowych gminy systematycznie zwiedzają i poznają tajniki przyrody w Izbie Leśnej w Kup. Corocznie przedstawiciele Straży Leśnej zapraszani są do świetlic gminnych na spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, zaznajamiając ich z zasadami bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania w lasach.

 Współpraca z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim również układa się bardzo dobrze. Policjanci zapraszani są regularnie do przedszkoli i szkół gminy Dobrzeń Wielki organizując prelekcje, pogadanki na temat skutków brania narkotyków przez młodzież, bezpieczeństwa na drogach oraz zasad „bezpiecznego domu”, czyli nie otwierania obcym drzwi od mieszkania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim również w dużym stopniu przyczynia się do zachowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym realizując program ratownictwa medycznego oraz zapewniając dzieciom corocznie posiłek regeneracyjny w postaci drugiego śniadania w trakcie trwania akcji „Lato 2013”.

Gmina Dobrzeń Wielki przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizowała także wspaniały wyjazd dla dzieci do Brzegu na zorganizowany przez I Pułk Saperów „Piknik na Florydzie”, gdzie żołnierze udostępnili jednostkę do zwiedzania dzieciom. Uczestnicy pikniku uczyli się strzelać, nawiązywali łączność, poznawali pojazdy wojskowe, zwiedzali muzeum oraz jedli prawdziwą grochówkę. Na terenie jednostki zaprezentowano również działania policji, odbył się pokaz psów, policjanci uczyli dzieci udzielania pierwszej pomocy, która już wiele razy uratowała niejednemu człowiekowi życie.

Dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki w okresie wakacyjnym korzystały z bogatej oferty zajęć różnych klubów i zespołów tanecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Uczestniczyły w zajęciach mażoretkowych, akrobatycznych, baletowych i cyrkowych.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży z gminy Dobrzeń Wielki w dniach od 5 do 8 lipca 2013r., brała udział w wyjeździe zorganizowanym do miasta partnerskiego Will w Szwajcarii, gdzie z powodzeniem zaprezentowała swoje talenty. W wyjeździe brało udział 14 mażoretek z zespołu „Seniorita”, 7 osób z grupy akrobatycznej „Gwiazda”, 2 osoby z grupy cyrkowej „Cudaki” oraz dwie pary taneczne.

Dzięki licznie prowadzonym zajęciom podczas wakacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły czas pod czujną opieką opiekunów, nauczyły się współpracy w grupie, szacunku i tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, propagowania pozytywnych postaw społecznych, promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.

Wszystkie podjęte przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz instytucje z nią współpracujące inicjatywy profilaktyczno-prewencyjne w okresie tegorocznych wakacji, zapewniły bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, ku zadowoleniu ich rodziców i opiekunów.

 

                                                                                                                                                            Zastępca Wójta
                                                                                                                                                              Irana Weber
 

 

Data publikacji: 11-09-2013 14:04 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 11-09-2013 14:16 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej