INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 24 października 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie i załatwienie skargi.
 2. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
 3. Zmiana uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki.
 4. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Wyrażenie zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu nieruchomości.
 6. Nadanie nazwy ulicy w Dobrzeniu Małym.
 7. Podatki i opłaty lokalne na rok 2014.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
 9. Złożenie przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy informacji o oświadczeniach majątkowych radnych, kierownictwa urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 10. Złożenie przez Wójta informacji o wyznaczonych podmiotach, obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania pracy orzeczonej wyrokiem sądu.
 11. Interpelacje.
 12. Sprawy różne.

 

                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                Dobrzeń Wielki
                                                               Klemens Weber

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki