• Dzisiaj jest:
    środa, 19 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    26 °C

Zapytanie ofertowe - wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej

 

nagłówek.jpeg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Budowa drogi gminnej
od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej wolnostojącej o treści zgodnej z zaprojektowanym wstępnie załącznikiem nr 1
z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem: www.rpo.opolskie.pl (logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przesłany drogą mailową herb gminy Dobrzeń Wielki). Dodatkowo tablica musi zawierać hasło promocyjne dla RPO WO: „Inwestujemy w Twoją przyszłość” oraz informację o współfinansowaniu projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  1. Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu

 

Dalsze wymagania:

- tablica metalowa o wymiarach minimalnych około 70 cm x 90 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

- tablica powinna być wykonana na folii matowej

- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych

- przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl

- zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”)

- wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę

- zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących

 

Termin realizacji: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik
nr 2
) na adres mailowy lub pocztą bądź też złożenie osobiście
w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki
do dnia 28.10.2013 r. do godz. 14.00.

 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
PDFzapytanie ofertowe.pdf (112,21KB)
DOCzałącznik nr 1.doc (525,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania.doc (112,00KB)


 

  

Data publikacji: 18-10-2013 08:42 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 18-10-2013 09:30 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej