Zapytanie ofertowe - wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej

 

nagłówek.jpeg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Budowa drogi gminnej
od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej wolnostojącej o treści zgodnej z zaprojektowanym wstępnie załącznikiem nr 1
z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem: www.rpo.opolskie.pl (logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przesłany drogą mailową herb gminy Dobrzeń Wielki). Dodatkowo tablica musi zawierać hasło promocyjne dla RPO WO: „Inwestujemy w Twoją przyszłość” oraz informację o współfinansowaniu projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  1. Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu

 

Dalsze wymagania:

- tablica metalowa o wymiarach minimalnych około 70 cm x 90 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

- tablica powinna być wykonana na folii matowej

- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych

- przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl

- zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”)

- wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę

- zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących

 

Termin realizacji: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik
nr 2
) na adres mailowy lub pocztą bądź też złożenie osobiście
w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki
do dnia 28.10.2013 r. do godz. 14.00.

 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
PDFzapytanie ofertowe.pdf (112,21KB)
DOCzałącznik nr 1.doc (525,50KB)
DOCzałącznik nr 2 do zapytania.doc (112,00KB)


 

  

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki