Zapytanie ofertowe - zamieszczenie w prasie ogłoszenia

logo_1.jpeg

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 

  1. Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 z uwzględnieniem logotypów graficznych (logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, herb gminy Dobrzeń Wielki, logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska).
Dalsze wymagania:
- pełen kolor wydruku
- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż 150x100mm i nie większe niż 170x130mm

Termin realizacji: jednorazowe ogłoszenie w dniu 30 października 2013 r.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres mailowy lub pocztą bądź też złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki

do dnia 25.10.2013 r. godz. 15.00.

DOCZałącznik nr 2 do zapytania.doc (349,00KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania.doc (321,50KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (107,40KB)

 

  

 

 

 


 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki