• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 20 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    22 °C

Zapytanie ofertowe - zamieszczenie w prasie ogłoszenia

logo_1.jpeg

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Internet dla dzieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 

  1. Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 z uwzględnieniem logotypów graficznych (logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, herb gminy Dobrzeń Wielki, logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska).
Dalsze wymagania:
- pełen kolor wydruku
- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż 150x100mm i nie większe niż 170x130mm

Termin realizacji: jednorazowe ogłoszenie w dniu 30 października 2013 r.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres mailowy lub pocztą bądź też złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki

do dnia 25.10.2013 r. godz. 15.00.

DOCZałącznik nr 2 do zapytania.doc (349,00KB)
DOCzałącznik nr 1 do zapytania.doc (321,50KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (107,40KB)

 

  

 

 

 


 

Data publikacji: 18-10-2013 09:31 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 18-10-2013 09:35 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej