• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Święto Dnia Edukacji w Gminie Dobrzeń Wielki

Święto Dnia Edukacji w Gminie Dobrzeń Wielki

14 października, to każdego roku wyjątkowy dzień dla nauczycieli i pracowników oświaty. Pamiętając o tym ważnym święcie, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki przyznał nagrody 13 wybitnym pedagogom i nauczycielom.  Nauczyciele są jedną z najliczniejszych grup zawodowych na świecie, w Polsce jest ich 650 tysięcy, na Opolszczyźnie około 19 tysięcy, a w naszej gminie to 240 osób.
Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy funkcjonuje 5 publicznych placówek przedszkolnych, 4 szkoły podstawowe, 4 gimnazja, liceum ogólnokształcące, szkoła zawodowa i liceum dla dorosłych, których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki, to zaszczytne wyróżnienie otrzymało zaledwie  5,5% gminnej kadry nauczycielskiej.

Wójt Gminny Henryk Wróbel wręczając z okazji Dnia Edukacji – 15 października, wyróżnienia  w postaci nagrody, gratulował nauczycielom sukcesów dydaktycznych  oraz docenił odpowiedzialne zadanie wychowania i kształcenia dzieci oraz młodzieży.

Życząc zdrowia, pomyślności i zapału na dalsze lata pracy wyróżnił:

Przedszkola
Katarzynę Radlak – dyrektora PP w Czarnowąsach                                       
Iwonę Sachnik – dyrektora PP w Chróścicach                                         
Iwonę Dużyńską – nauczyciela wychowania przedszkolnego PP w Dobrzeniu Wielkim                            

Szkoły Podstawowe
Gabrielę Matyszok – dyrektora PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim                          
Renatę Borosz – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i logopedii  ZS w Czarnowąsach                                  
Izabelę Paluch - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej PSP Dobrzeń Wielki
Katarzynę Palt - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i gimnastyki korekcyjnej PSP Dobrzeń Wielki

Gimnazja
Danutę Bieszaj – dyrektora ZS-P w Kup                                            
Alinę Dorosiewicz – nauczyciela muzyki ZS w Czarnowąsach                                 
Lilianę Kupisińską  - nauczyciela informatyki i techniki ZS w Chróścicach 
Adama Czubata – nauczyciela języka polskiego ZS w Dobrzeniu Wielkim                                                                                                

Liceum Ogólnokształcące / Zasadnicza Szkoła Zawodowa   
Dorotę Gajdę-Szczegielniak – dyrektora ZS w Dobrzeniu Wielkim   
Małgorzatę Świderską  - zastępcę dyrektora ZS w  Dobrzeniu Wielkim    

 
                    

Oprócz nagród Wójta Gminy dobrzeńscy nauczyciele nagrodzeni zostali również przez Opolskiego Kuratora Oświaty, a nagrody na uroczystej gali w Opolu odebrali w tym roku:
Kornelia Macioszek – dyrektor PP w Brzeziu
Paweł Słaby – nauczyciel matematyki ZS w Dobrzeniu Wielkim

Udziałem naszych nauczycieli były także ordery i odznaczenia państwowe.
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę uhonorowano:
Ewę Drop – dyrektora ZS w Czarnowąsach
Beatę Niedworok – dyrektora PP w Dobrzeniu Wielkim

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Zuzanna Pietruszka – pedagog  szkolny  ZS w Czarnowąsach
Zbigniew  Wajman – nauczyciel przyrody PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim

Przy tej okazji wspomnieć należy o nauczycielach, którzy pod koniec sierpnia b.r. uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej pedagog chcąc uzyskać tytuł nauczyciela mianowanego musi odbyć staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Po ślubowaniu, nauczyciele odebrali z rąk Wójta Gminy – Henryka Wróbla, akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami awansującymi są:
Irena Machaczek -  nauczyciel historii i świetlicy ZS w Czarnowąsach       
Joanna Żyła  - nauczyciel chemii i biologii  ZS w Czarnowąsach                                 
Karolina Macukiewicz – nauczyciel języka angielskiego ZS Chróscice
Agata Zajadacz – nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopedii PP Czarnowąsy
Patrycja Derkowska  oraz Anna Kuśnierz nauczycielki matematyki ZS Dobrzeń Wielki
Marta Zdzuj nauczyciel wychowania fizycznego ZS Dobrzeń Wielki
Anna Henzel nauczyciel języka angielskiego PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

 

Wszystkim nauczycielom życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i opiekuńczej oraz dalszego rozwoju zawodowego!

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                        Irena Weber


wytworzyła i za treść odpowiada: Irena Weber
 

Data publikacji: 18-10-2013 14:51 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-10-2013 10:10 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej