• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

DOBRZEŃSKIE TALENTY

Wójt nadaje „DOBRZEŃSKIE TALENTY ”

                                   „ Wielki talent wymaga wielkiej pracowitości”           
                                                   – Piotr Czajkowski

16 października 2013 już po raz piąty wręczone zostały tytuły honorowe dla uczniów gminy Dobrzeń Wielki – „Dobrzeński Talent” . Patrząc na historię czterech poprzednich lat, to w roku 2009 nadano 7 tytułów, w 2010 i 2011 po 10 wyróżnień, a w 2012r. 15, natomiast w obecnym roku, za wybitne osiągnięcia Wójt Gminy Dobrzeń Wielki – Henryk Wróbel, nadał tytuły 12 uczniom ( 6 ze szkól podstawowych, 6 ze szkół gimnazjalnych ). Wśród uczniów nagrodzonych w obecnym roku znalazły się po raz pierwszy, tylko same dziewczęta. Gdyby pogrupować rodzaje osiągnięć uczniów, to aż 9 tytułów przyznano za osiągnięcia artystyczne, 1 za sportowe i 2 za naukowe.
          Ten zaszczytny tytuł nadawany jest na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, które to określa kryteria, jakie muszą być spełnione, by tytuł otrzymać.
          Nadawanie tytułu „Dobrzeńskie Talenty” ma na celu wyróżnianie i nagradzanie uzdolnionych uczniów szkół gminy Dobrzeń Wielki, za szczególne osiągnięcia w różnych formach współzawodnictwa, zwłaszcza w zakresie wiedzy przedmiotowej i służy motywowaniu ich do dalszej pracy nad rozwijaniem swych talentów.
        Tytuł „Dobrzański Talent” przyznany jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych – o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim lub są laureatami, a także zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) konkursów, przeglądów i turniejów wiedzy, artystycznych, sprawnościowych pozaprzedmiotowych oraz zawodów sportowych – na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu jest uzyskanie średniej ocen minimum 5,00 oraz bardzo dobrej oceny zachowania, a szkoły ponadgimnazjalne 4,75 oraz bardzo dobrej oceny zachowania.
          Tegoroczną oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup.

Niewątpliwie jest to sukces uczniów, którzy odkryli swoje talenty i pracują nad ich rozwojem, z tego tytułu odebrali  prestiżową nagrodę honorową. Jednakże gratulacje składamy także ich rodzicom, bo to ich postawa,  codzienne wspieranie, stworzenie właściwych warunków do nauki i rozwoju są nieodzownym elementem na drodze do sukcesu dziecka.

Kolejnymi osobami wspierającymi młodych ludzi na drodze do są nauczyciele - innowacyjni, nowatorscy, potrafiący motywować młodzież do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.

W nawiązaniu do minionego Święta Edukacji, życzę by taka postawa nauczycieli niezmiennie towarzyszyła młodym ludziom w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej, otwierając swoim wychowankom drogę do coraz wspanialszych osiągnięć.

                                                                                                    "Dobrzeński Talent" 2013 nadano uczniom:

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kup

        PANEK WERONIKA – uczennica klasy IIIB gimnazjum

- III miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego we Wrocławiu kat. jazz formacje powyżej15 lat, Brzeg maj 2013, - średnia ocen – 5,5 - ocena z zachowania – wzorowa

 

Zespół Szkół w Chróścicach

       BOROSZ LAURA uczennica klasy VI szkoły podstawowej
       
Zaszczytny tytuł „ Dobrzeński Talent” otrzymuje po raz 2, poprzedni przyznany w 2012r

- I vice mistrz Polski Mażoretek w kategorii baton formacja juniorki na Mistrzostwach Polski Mażoretek w Opolu, maj 2013 rok,
- II vice mistrz Polski Mażoretek w kategorii baton miniformacja juniorki na Mistrzostwach Polski Mażoretek w Opolu, maj 2013 rok,
- średnia ocen – 5,08
- ocena z zachowania – bardzo dobra

WÓJCIK JULIA – uczennica klasy VI szkoły podstawowej

- III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodziczek w grze podwójnej, Brzeg Dolny maj 2013 rok,
- III miejsce w Finale Turnieju MINI Olimpic Games, Stronie Śląskie październik 2012r.
- średnia ocen – 5,33
- ocena z zachowania – wzorowa
 

Zespół Szkół w Czarnowąsach

       GBUR AGNIESZKA – uczennica klasy IIIA gimnazjum 
  
  Zaszczytny tytuł „ Dobrzeński Talent” otrzymuje po raz 4, poprzednie przyznane w 2010r., 2011r. i 2012r

- I miejsce na Mistrzostwach Polski Mażoretek w Opolu w kategorii formacje baton seniorki, maj 2013 rok,
- III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- średnia ocen – 5,33
- ocena z zachowania – wzorowa

JANKOWSKA WIKTORIA – uczennica klasy VIA szkoły podstawowej
Zaszczytny tytuł „ Dobrzeński Talent” otrzymuje po raz 3, poprzednie przyznane w 2011r. i 2012r

- Mistrz Polski Mażoretek w kat. mix miniformacja juniorki, Opole maj 2013,
- I vice Mistrz Polski Mażoretek w kat. baton formacja juniorki, Opole maj 2013,
- I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- średnia ocen – 5,5
- ocena z zachowania – wzorowa

KŁODZIŃSKA MARTA – uczennica klasy IIIA gimnazjum
Zaszczytny tytuł „ Dobrzeński Talent” otrzymuje po raz 2, poprzedni przyznany w 2010r

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Mażoretek kat. Formacje baton seniorki, Opole maj 2013 rok,
- III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” kat. baton solo seniorki w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- średnia ocen – 5,0
- ocena z zachowania – wzorowa

KOCHANEK PAULINA – uczennica klasy VIA szkoły podstawowej
Zaszczytny tytuł „ Dobrzeński Talent” otrzymuje po raz 3, poprzednie przyznane w 2011r. i 2012r

- Mistrz Polski Mażoretek w kat. baton formacja seniorki, Opole maj 2013,
- I vice Mistrz Polski Mażoretek w kat. baton formacja juniorki, Opole maj 2013,
- I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” kat. formacje baton seniorki w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” kat. formacje baton juniorki w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- średnia ocen – 5,17
- ocena z zachowania – wzorowa

LACH ALEKSANDRA – uczennica klasy VIB szkoły podstawowej

- I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego we Wrocławiu kat. jazz/modern formacje 12-15 lat, czerwiec 2013,
- III miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego we Wrocławiu kat. jazz/modern solo 12-15 lat, czerwiec 2013,
- średnia ocen – 5,0
- ocena z zachowania – wzorowa

MIKULLA ANNA – uczennica klasy IIIA gimnazjum

- I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” kat. formacje baton solo seniorki w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” kat. baton solo seniorki w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- średnia ocen – 5,0
- ocena z zachowania – wzorowa

ŚWIERC WIKTORIA – uczennica klasy IVB szkoły podstawowej

- laureat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2013, Opole kwiecień 2013 rok,
- III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek „Parada 2013” kat. formacje baton kadetki w Czerwionce-Leszczyny, kwiecień 2013 rok,
- średnia ocen – 5,58
- ocena z zachowania – wzorowa

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

      SABASCH ANTONIA – uczennica klasa IIIA gimnazjum

       Zaszczytny tytuł „Dobrzeński Talent” otrzymuje po raz 3, poprzednie przyznane  w 2011r. i 2012r

- tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego, Opole, kwiecień 2013r.
- II miejsce w Finale Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej dla uczniów szkól gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013, listopad 2012 rok.
- średnia ocen – 5,26
- ocena z zachowania – wzorowa

        WISZNIEWSKA NIKOLA – uczennica klasy IIIA gimnazjum

- Mistrz Polski Mażoretek w kat. baton formacja seniorki, Opole maj 2013,
- średnia ocen – 5,06
- ocena z zachowania – wzorowa

 

                                                                                                         Zastępca Wójta Gminy
                                                                                                                 Irena Weber

 

IMG_0114.jpeg IMG_0111.jpeg  IMG_0112.jpeg IMG_0113.jpeg

Data publikacji: 21-10-2013 10:44 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 04-11-2013 09:21 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej