INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 28 listopada 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Dobrzeń Wielki” na obszarze gmin Dobrzeń Wielki i Łubniany.
  2. Zmiana zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki.
  3. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zwiększenie dotacji dla Województwa Opolskiego na remont skrzyżowania w Czarnowąsach.
  5. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2014.
  6. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
  7. Nadanie nazwy ulicy w Dobrzeniu Wielkim.
  8. Interpelacje.
  9. Sprawy różne.                                                  

                                                       Przewodniczący Rady
                                                      Gminy Dobrzeń Wielki
                                                             Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 28.11.2013.pdf (216,99KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki