• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 11 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  3 °C

Porozumienie z Policją

DSCF9499.jpeg DSCF9503.jpegW dniu 15 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel oraz p.o. Komendant Miejski Policji w Opolu mł. Insp. Tadeusz Mucha podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Dobrzeniu Wielkim dodatkowych służb prewencyjnych.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom, a tym samym zwiększenie liczby patroli policyjnych przez zorganizowanie w 2014 r. dodatkowych służb prewencyjnych funkcjonariuszy Policji w czasie ponadnormatywnym, które finansowane będą z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki.

W ramach służb ponadnormatywnych realizuje się następujące zadania:

 •  Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju
  w miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym;
 • Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych
  z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 • Zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców przestępstw i wykroczeń oraz innych osób okazujących lekceważenie i brak poszanowania dla obowiązującego porządku i norm prawnych;
 • Zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie się młodzieży w tym nieletnich
  w godzinach wieczornych i nocnych oraz przeciwdziałanie przejawom wandalizmu.

 

Sprawozdanie z wykonanych służb ponadnormatywnych w okresie od 25.01.2013r. do 28.11.2013r.

Uzyskane wyniki prewencyjne podczas służby ponadnormatywnej:

 • Legitymowanych osób – 1609
 • Legitymowanych nieletnich – 45
 • Interwencje – 327
 • Kontrola pojazdów – 676
 • Kontrola jednośladów – 54
 • Ujawniono wykroczeń – 641, w tym:
  • Drogowe – 451
  • zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenie w miejscu publicznym – 12
  • utrudnianie lub uniemożliwianie korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadzanie lub usuwanie przyrządów alarmowy, instalacji oświetleniowych, zegarów, automatów, telefonów, oznaczenia nazwy miejscowości, ulicy, placów lub nieruchomości, urządzenia służące do utrzymania czystości lub ławki – 22
  • zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności,
   a w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców – 66
  • 43”ustawy o wychowaniu w trzeźwości  – 40  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
 • Pouczono -412 osób
 • Nałożono 227 mandatów karnych na kwotę 13750 zł
 • Zatrzymane dowody rejestracyjne – 27
 • Zatrzymanie nietrzeźwych kierujących samochodem – 13
 • Zatrzymanie nietrzeźwych kierujących rowerem – 9 – nietrzeźwi kierujący jednośladami pod wpływem alkoholu, powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Doprowadzono osób do Izby Wytrzeźwień – 22
 • Doprowadzono osób do Jednostki Policji – 8
 • Doprowadzono osób do miejsca zamieszkania – 8 – osoby doprowadzone z miejsc publicznych do miejsca zamieszkania i przekazane dorosłym, trzeźwym domownikom, nie doprowadzane np. do izby wytrzeźwień.
 • Zatrzymano sprawców przestępstw – 2
 • Zatrzymano osób poszukiwanych – 4

 

Data publikacji: 20-01-2014 10:01 Opublikował(a): Jolanta Mikuła
Data modyfikacji: 20-01-2014 10:20 Modyfikował(a): Jolanta Mikuła