Porozumienie z Policją

DSCF9499.jpeg DSCF9503.jpeg W dniu 15 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel oraz p.o. Komendant Miejski Policji w Opolu mł. Insp. Tadeusz Mucha podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Dobrzeniu Wielkim dodatkowych służb prewencyjnych.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom, a tym samym zwiększenie liczby patroli policyjnych przez zorganizowanie w 2014 r. dodatkowych służb prewencyjnych funkcjonariuszy Policji w czasie ponadnormatywnym, które finansowane będą z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki.

W ramach służb ponadnormatywnych realizuje się następujące zadania:

 •  Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju
  w miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym;
 • Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych
  z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 • Zdecydowane reagowanie i podejmowanie przewidzianych prawem działań wobec sprawców przestępstw i wykroczeń oraz innych osób okazujących lekceważenie i brak poszanowania dla obowiązującego porządku i norm prawnych;
 • Zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie się młodzieży w tym nieletnich
  w godzinach wieczornych i nocnych oraz przeciwdziałanie przejawom wandalizmu.

 

Sprawozdanie z wykonanych służb ponadnormatywnych w okresie od 25.01.2013r. do 28.11.2013r.

Uzyskane wyniki prewencyjne podczas służby ponadnormatywnej:

 • Legitymowanych osób – 1609
 • Legitymowanych nieletnich – 45
 • Interwencje – 327
 • Kontrola pojazdów – 676
 • Kontrola jednośladów – 54
 • Ujawniono wykroczeń – 641, w tym:
  • Drogowe – 451
  • zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenie w miejscu publicznym – 12
  • utrudnianie lub uniemożliwianie korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadzanie lub usuwanie przyrządów alarmowy, instalacji oświetleniowych, zegarów, automatów, telefonów, oznaczenia nazwy miejscowości, ulicy, placów lub nieruchomości, urządzenia służące do utrzymania czystości lub ławki – 22
  • zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności,
   a w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców – 66
  • 43”ustawy o wychowaniu w trzeźwości  – 40  spożywanie alkoholu w miejscu publicznym
 • Pouczono -412 osób
 • Nałożono 227 mandatów karnych na kwotę 13750 zł
 • Zatrzymane dowody rejestracyjne – 27
 • Zatrzymanie nietrzeźwych kierujących samochodem – 13
 • Zatrzymanie nietrzeźwych kierujących rowerem – 9 – nietrzeźwi kierujący jednośladami pod wpływem alkoholu, powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
 • Doprowadzono osób do Izby Wytrzeźwień – 22
 • Doprowadzono osób do Jednostki Policji – 8
 • Doprowadzono osób do miejsca zamieszkania – 8 – osoby doprowadzone z miejsc publicznych do miejsca zamieszkania i przekazane dorosłym, trzeźwym domownikom, nie doprowadzane np. do izby wytrzeźwień.
 • Zatrzymano sprawców przestępstw – 2
 • Zatrzymano osób poszukiwanych – 4

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki