• Dzisiaj jest:
    środa, 19 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    29 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

      Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy w roku 2013.
2. Zmiana uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości.
3. Zmiana budżetu Gminy na rok 2014 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
4. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Opolskiemu i Miastu Opole.
5. Zmiana warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania.
6. Zmiana wysokości ekwiwalentu dla strażaków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
9. Uchwalenie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi  oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
11. Zmiana statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew.
12. Interpelacje.
13. Sprawy różne.

                                                
                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                            Dobrzeń Wielki
                                           Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 30.01.2014.pdf (147,08KB)

 

Data publikacji: 24-01-2014 08:26 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-01-2014 12:13 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej