INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

      Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 30 stycznia 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy w roku 2013.
2. Zmiana uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości.
3. Zmiana budżetu Gminy na rok 2014 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
4. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Opolskiemu i Miastu Opole.
5. Zmiana warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania.
6. Zmiana wysokości ekwiwalentu dla strażaków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
9. Uchwalenie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi  oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
11. Zmiana statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew.
12. Interpelacje.
13. Sprawy różne.

                                                
                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                            Dobrzeń Wielki
                                           Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 30.01.2014.pdf (147,08KB)

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki