INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

      Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 13 marca 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.
Porządek obrad:
1. Zmiana uchwały Nr XXXVI/348/2014 z dnia 30.01.2014r. w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna
2. Zmiana uchwały Nr XXXVI/349/2014 z dnia 30.01.2014r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
3. Zmiana uchwały Nr XXXVI/351/2014 z dnia 30.01.2014r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na ternie Gminy Dobrzeń Wielki
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
5. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opolskim w zakresie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Dobrzeń Wielki szkoły ponadgimnazjalnej
6. Wyrażenie zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Opole w sprawie  organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli
7. Wyrażenie zgody na współdziałanie z Województwem Opolskim w zakresie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli
8. Przystąpienie do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
9. Zmiana budżetu Gminy na rok 2014 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyodrębniania Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2015.
11. Udzielenie pomocy dla Ukrainy
12. Udzielenie pomocy finansowej dla Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach
13. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opolskim  w zakresie realizacji zadań zarządcy dróg powiatowych
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup oraz uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kup
15. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania granic obwodów głosowania w Gminie Dobrzeń Wielki do stanu faktycznego
16. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
17. Przyjęcie Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego  programu przeciwdziałania narkomanii
18. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców Gminy, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Opolu oraz udzielenia dotacji na realizacje tych zadań
19. Zmiana uchwały Nr XXXVI/347/2014 z dnia 30.01.2014r w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym
20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Brzeziu
21. Ustalenie nowego przebiegu ulicy Górnej  w Krzanowicach
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
23. Interpelacje,
24. Sprawy różne.                                                 
                                              Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                         
                                                         Dobrzeń Wielki
                                                         Klemens Weber

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 13.03.2014r..pdf (403,18KB)
PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 13.03.2014r. _cz2.pdf (120,30KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki