• Dzisiaj jest:
    sobota, 24 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    5 °C

Konsultacje społeczne

ag.jpeg

Dokument powstaje w ramach projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Miasta Opola oraz Wójta Gminy Chrząstowice, Wójta Gminy Dąbrowa, Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Burmistrza Gogolina, Wójta Gminy Izbicko, Wójta Gminy Komprachcice, Burmistrza Miasta i Gminy Krapkowice, Burmistrza Miasta i Gminy Lewin Brzeski, Wójta Gminy Łubniany, Wójta Gminy Murów, Burmistrza Miasta i Gminy Niemodlin, Burmistrza Miasta i Gminy Ozimek, Wójta Gminy Popielów, Burmistrza Miasta i Gminy Prószków, Wójta Gminy Strzeleczki, Wójta Gminy Tarnów Opolski, Wójta Gminy Turawa, Wójta Gminy Walce, Burmistrza Miasta i Gminy Zdzieszowice zapraszamy Państwa na

konsultacje społeczne dotyczące projektu
Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020.

Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju samorządów, które podpisały Porozumienie o utworzeniu Aglomeracji Opolskiej.

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe wnioski wypływające z diagnozy strategicznej, założenia strategii, w tym cele strategiczne, jak również koncepcje projektów i działań, które posłużą jej realizacji, a także założenia funkcjonowania Aglomeracji Opolskiej.

Konsultacje odbędą się 5 maja, o godzinie 14, w Sali Narad Urzędu Gminy (sala nr 4), przy ulicy Namysłowskiej 44  w Dobrzeniu Wielkim.

PDFProjekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.pdf (7,69MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.pdf (2,33MB)
DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej.doc (36,50KB)

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 19.05.2014 r.

  • w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

 

Wykonawca strategii

Lider Projekt Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 15-04-2014 12:08 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 29-04-2014 08:40 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej