• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się We wtorek 29 kwietnia 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.
Porządek obrad:
1. Prezentacja Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim dotycząca tworzenia technikum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie założenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego        Chróścice-2.
4. Zmiana budżetu gminy na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki”.
6. Ustalenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
7. Zmiana Statutu Gminy Dobrzeń Wielki.
8. Rozpatrzenie i załatwienie skargi na działalność Wójta.
9. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta.
10.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013”.
11. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2014-2020.
12. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
13. Interpelacje,
14. Sprawy różne.                                                 
                              Przewodniczący Rady Gminy             
                                         Dobrzeń Wielki
                                          Klemens Weber

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 29.04.2014r.pdf (3,09MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 23-04-2014 12:35 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 24-04-2014 12:39 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej