INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się We wtorek 29 kwietnia 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.
Porządek obrad:
1. Prezentacja Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim dotycząca tworzenia technikum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie założenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego        Chróścice-2.
4. Zmiana budżetu gminy na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki”.
6. Ustalenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
7. Zmiana Statutu Gminy Dobrzeń Wielki.
8. Rozpatrzenie i załatwienie skargi na działalność Wójta.
9. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta.
10.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013”.
11. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2014-2020.
12. Upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
13. Interpelacje,
14. Sprawy różne.                                                 
                              Przewodniczący Rady Gminy             
                                         Dobrzeń Wielki
                                          Klemens Weber

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 29.04.2014r.pdf (3,09MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki