• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

           Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 29 maja 2014r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  korytarza energetycznego dla linii 400 i 110 kV na przedpolu stacji „Dobrzeń”.
2. Zmiana budżetu gminy na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej.
3. Rozpatrzenie i załatwienie skargi na bezczynność Wójta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
5. Upoważnienie Wójta do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia  pod nazwą „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.
7. Przyjęcie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
8. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwi9erząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
9. Zmiana uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
10. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.
11. Interpelacje.
12. Sprawy różne.                                              
                                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                         
                                                 Dobrzeń Wielki
                                                 Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 29.05.2014r.pdf (385,08KB)
PDFprojekt uchwały.Kopia.pdf (100,81KB)
PDFUchwała.Projekt.2014-05-29.pdf (177,48KB)
PDFUchwała.XXXIX. .2014.2014-05-29.pdf (199,86KB)
PDFUchwała.XXXIX. ... .2014.2014-05-29.pdf (106,98KB)
PDFUchwała.XXXIX. .2014.2014-05-29.pdf (98,65KB)
PDFUchwała.XXXIX.......2014.2014-05-29.pdf (198,42KB)
PDFUchwała.XXXIX......2014.2014-05-29.pdf (103,38KB)

Data publikacji: 23-05-2014 13:13 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 23-05-2014 13:20 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej