• Dzisiaj jest:
    niedziela, 26 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    24 °C

Opieka nad dziećmi do lat 3

opieka3.jpeg

PDFRejestr żłobków.pdf (29,60KB)


PDFUstawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf (128,80KB)
PDF1. Uchwała Rady DW Opolskie dla rodziców i dzieci.pdf (254,46KB)
PDF1. porozumienie WUP + Gmina.pdf (1,02MB)
PDFPorozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego.pdf (381,08KB)
PDFUchwała nr XXXI.251.2017.pdf (91,83KB)
PDFUchwała nr XXXI.250.2017.pdf (91,32KB)
PDFUchwała nr XXXI.249.2017.pdf (98,98KB) Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”, realizowanego w ramach VII Osi priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
PDFUchwała nr XXXVII.355.2014.pdf (40,49KB)
PDFUchwała nr XXXVII.378.2014.pdf (25,30KB)
DOCzgłoszenie - opieka nad dziećmi do lat 3.doc (35,00KB)

DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx (32,26KB) - rok 2014
DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx (27,69KB) - rok 2015
DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx (32,90KB) - rok 2016
PDF4. protokół wyboru dziennych opiekunów.pdf (210,69KB)

PDFWytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf (1,19MB)
DOCXPytania i odpowiedzi -otwarcie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.docx (18,08KB)
PDFPismo Wojewody do gmin-możliwość ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3.pdf (182,05KB)
PDFPismo Wojewody do gmin -wytyczne GlownegoInspektora Sanitarnego z 30.04.2020.pdf (180,38KB)
 

Data publikacji: 27-05-2014 10:46 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 05-05-2020 12:39 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej