Opieka nad dziećmi do lat 3

opieka3.jpeg

PDFRejestr żłobków.pdf


PDFUstawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf
PDF1. Uchwała Rady DW Opolskie dla rodziców i dzieci.pdf
PDF1. porozumienie WUP + Gmina.pdf
PDFPorozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego.pdf
PDFUchwała nr XXXI.251.2017.pdf
PDFUchwała nr XXXI.250.2017.pdf
PDFUchwała nr XXXI.249.2017.pdf Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”, realizowanego w ramach VII Osi priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
PDFUchwała nr XXXVII.355.2014.pdf
PDFUchwała nr XXXVII.378.2014.pdf
DOCzgłoszenie - opieka nad dziećmi do lat 3.doc

DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx - rok 2014
DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx - rok 2015
DOCXWykaz dziennych opiekunek dzieci do lat 3.docx - rok 2016
PDF4. protokół wyboru dziennych opiekunów.pdf

PDFWytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf
DOCXPytania i odpowiedzi -otwarcie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.docx
PDFPismo Wojewody do gmin-możliwość ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3.pdf
PDFPismo Wojewody do gmin -wytyczne GlownegoInspektora Sanitarnego z 30.04.2020.pdf
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki