Wyprawka szkolna 2014

Do pomocy finasowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są:

1. Uczniowie:

  • klas II, III oraz VI szkół podstawowych;
  • klas III LO i ZSZ, 

- jeżeli kwota dochodu na 1 członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.

2. Uczniowie niepełnosprawni

  • słabowidzący,
  •  niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

Wszyscy uczniowie klas I szkoły podstawowej otrzymują podręcznik “Nasz elementarz” za darmo, na zasadzie wypożyczenia go ze szkoły, bez względu na dochód w rodzinie.

 

DOCXWniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym specjalnego.docx (25,60KB)
DOCXWniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.docx (20,08KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2014.pdf (91,63KB)

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki