• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  26 °C

Wyprawka szkolna 2014

Do pomocy finasowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są:

1. Uczniowie:

 • klas II, III oraz VI szkół podstawowych;
 • klas III LO i ZSZ, 

- jeżeli kwota dochodu na 1 członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.

2. Uczniowie niepełnosprawni

 • słabowidzący,
 •  niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

Wszyscy uczniowie klas I szkoły podstawowej otrzymują podręcznik “Nasz elementarz” za darmo, na zasadzie wypożyczenia go ze szkoły, bez względu na dochód w rodzinie.

 

DOCXWniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym specjalnego.docx (25,60KB)
DOCXWniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uprawnionym uczniom pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego.docx (20,08KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.1.64.2014.pdf (91,63KB)

 

 

Data publikacji: 08-08-2014 08:44 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 11-08-2014 12:06 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej