Zakończona Akcja „LATO 2014”

W Gminie Dobrzeń Wielki zakończyła się akcja „LATO 2014”. Zajęcia dla 147 zapisanych dzieci w wieku od 5 do 15 lat, które nie miały możliwości wyjazdu na wypoczynek letni w tym roku, odbywały się w siedmiu sołectwach gminy w okresie od 07 lipca do 08 sierpnia br., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400

Współorganizatorami akcji był: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który podczas zajęć zapewnił dzieciom posiłek regeneracyjny w postaci drugiego śniadania.

Podczas wypoczynku dzieci uczestniczyły w:

  • grach i zabawach świetlicowych,
  • zajęciach plastyczno-technicznych,
  • zajęciach tanecznych,
  • zajęciach audiowizualnych,
  • różnego rodzaju konkursach,
  • zajęciach sportowych oraz ruchowych na świeżym powietrzu,
  • zajęciach edukacyjnych.

We wszystkich świetlicach przeprowadzono warsztaty biblioterapeutyczne mające na celu rozbudzenie zainteresowań książką, która rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie.

Przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Łosiowie zorganizowano już po raz drugi wyjazd dla dzieci do Brzegu na przygotowany przez I Pułk Saperów „Piknik na Florydzie”. Uczestnicy pikniku nawiązywali łączność, poznawali pojazdy wojskowe. Na terenie jednostki zaprezentowano również działania policji, odbył się też pokaz psów-ratowników, służby medyczne uczyły dzieci udzielania pierwszej pomocy a strażacy zaprezentowali wozy bojowe. Dzieci były też na basenie i w miasteczku indiańskim.

W świetlicach zostały przeprowadzone pogadanki w ramach Kampanii Zdrowia „Bezpieczne wakacje” realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną woj. opolskiego.

Przeprowadzono także zajęcia decoupage, w czasie których dzieci własnoręcznie wykonały dla siebie zakładki do książek.

Podczas trwania akcji „LATO 2014” prowadzone były również audycje radiowe Radia Opole, na łamach którego dzieci i wychowawcy mieli możliwość wypowiedzenia się.

Jak co roku do akcji włączyły się również OSP z gminy Dobrzeń Wielki i Nadleśnictwo Kup.

Opolskie Kuratorium Oświaty przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Opolu zorganizowało bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci wiejskich pochodzących z rodzin o niskich dochodach i z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych, miały utrudniony dostęp do wypoczynku. W tym roku kolonia trwała 9-22.07.2014r. w ośrodku wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach. Uczestniczyło w niej 12 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. 

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. opolskiego zorganizował dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wieku od 14 do 16 lat:

  • obóz szkoleniowy w Turawie, który trwał 7-19.07.2014r.,

  • obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Wietze w Niemczech, który trwał 2-9.08.2014r.

Dzięki licznie prowadzonym zajęciom podczas tegorocznych wakacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły czas pod czujną opieką opiekunów, ucząc się współpracy w grupie, szacunku i wzajemnej tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, propagowania pozytywnych postaw społecznych oraz promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.

                                                                                          Zastępca Wójta

                                                                                              Irena Weber

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki