• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    25 °C

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1095/119 Dobrzeń Mały

 

G.6840.13.2014

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Dobrzeń Mały

Działka 1095/119

arkusz mapy 3,
o pow. 0,1053 ha

OP1O/00033361/3

Sprzedaż przetargowa

Przeznaczenie w planie: MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku)

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w m. Dobrzeń Mały, w drugiej linii zabudowy w stosunku do ul. Brzegowej, z dostępem na nią wąskim fragmentem działki przylegającym do ul. Brzegowej. Działka położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w niedalekim sąsiedztwie rzeki Odra, w terenie zalewowym. Teren działki regularny, porośnięty drzewami owocowymi, wysokimi trawami. W sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna.

 

Przeznaczenie nieruchomości: zgodne z zapisami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki.

 

 

Cena nieruchomości: 57000 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 27 października 2014 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Data publikacji: 10-09-2014 08:35 Opublikował(a): 
Data modyfikacji: 10-09-2014 08:37 Modyfikował(a):