WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.1095/119 Dobrzeń Mały

 

G.6840.13.2014

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Dobrzeń Mały

Działka 1095/119

arkusz mapy 3,
o pow. 0,1053 ha

OP1O/00033361/3

Sprzedaż przetargowa

Przeznaczenie w planie: MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku)

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w m. Dobrzeń Mały, w drugiej linii zabudowy w stosunku do ul. Brzegowej, z dostępem na nią wąskim fragmentem działki przylegającym do ul. Brzegowej. Działka położona jest w terenie niskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w niedalekim sąsiedztwie rzeki Odra, w terenie zalewowym. Teren działki regularny, porośnięty drzewami owocowymi, wysokimi trawami. W sąsiedztwie przebiega sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna.

 

Przeznaczenie nieruchomości: zgodne z zapisami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzeń Wielki.

 

 

Cena nieruchomości: 57000 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 27 października 2014 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki