• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Awans zawodowy nauczycieli

Z racji Dnia Edukacji wspomnieć należy o nauczycielach, którzy pod koniec sierpnia b.r. uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej pedagog ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego musi odbyć staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem, uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.   
25 sierpnia 2014, po złożeniu ślubowaniu, nauczyciele odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami awansującymi są:
Monika Harmus – nauczyciel języka angielskiego ZS Chróscice
Beata Kostyk -  nauczyciel podstaw przedsiębiorczości ZS Dobrzeń Wielki
Agnieszka Misiurska – nauczyciel historii i WOS ZS Dobrzeń Wielki
Piotr Wyrobiec – nauczyciel języka polskiego ZS Dobrzeń Wielki

 Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

Wszystkim nauczycielom życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz dalszego rozwoju zawodowego!

                                                                       Zastępca Wójta
                                                                          Irena Weber


IMG_0120.jpeg IMG_0120.jpeg

Data publikacji: 17-10-2014 14:33 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 17-10-2014 14:33 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej