Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim

logo_oczyszczalnia.jpeg

W dniu 26 września 2014 r. Gmina Dobrzeń Wielki podpisała umowę na realizację projektu pn. „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim” nr POIS.01.01.00-00-030/14 w ramach działania 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt ten obejmuje przygotowanie projektu inwestycyjnego, którego fizyczne wykonanie zapewni zgodność z dyrektywą w zakresie oczyszczania ścieków. Inwestycja opiewa na kwotę 202 950,00 PLN, przy czym udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, to jest 172 507,50 PLN.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki