Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej

logo-powtat.jpeg

Powiat Opolski w partnerstwie z : Gminą Branice, Gminą Cisek, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Głogówek, Gminą Głubczyce, Gminą Głuchołazy, Gminą Kłodawa, Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Polska Cerekiew, Gminą Popielów, Gminą Prudnik, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Złotoryjskim

realizuje

w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu

 

Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej

Nr Umowy

UDA-POLK.05.02.01-00-122/13-00

Wartość Projektu

3 867 820,00 zł

w tym środki z :

                                             Unii Europejskiej  –  3 287 647,00 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego –     580 173,00 zł

Okres realizacji

Maj 2014 r. – Sierpień 2015 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego w okresie realizacji projektu w 16 jednostkach samorządu terytorialnego  w woj. opolskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim przez podniesienie kompetencji 956 pracowników, modernizację infrastruktury i systemów teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.

Realizacja Projektu 

Realizacja projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie
świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” polegać będzie na wdrożeniu odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności oprogramowania ułatwiającego obywatelowi korzystanie z
elektronicznego obiegu dokumentów, czytelnego i łatwego w użyciu, jak również wdrożenie oprogramowania wspierającego pracę urzędników i archiwizację.
Utworzonych  zostanie 16 punktów autoryzacji Profili Zaufanych (w każdej JST). Elementem realizacji projektu jest przeszkolenie pracowników JST
uczestniczących w projekcie z zakresu świadczenia elektronicznych usług
publicznych oraz szeroko zakrojona kampania informacyjo-promocyjna.  

Partnerzy

w projekcie:

 

 1. Gmina Dobrzeń Wielki
  ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
  te. 77 469 55 25
  e-mail:
 2. Gmina Głubczyce
  ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
  tel. 77 485 30 21
  e-mail:
 3. Gmina Cisek
  ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek
  tel. 77 487 11 57
  e-mail:
 4. Powiat Prudnicki
  ul. Tadeusza Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
  tel. 77 438 17 00
  e-mail:
 5. Gmina Głogówek
  ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek
  tel. 77 406 99 00
  e-mail:
 6. Gmina Lubsza
  ul. Brzeska 16, 49-313 Lubsza
  tel. 77 411 86 15
  e-mail:
 7. Gmina Prudnik
  ul. Tadeusza Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
  tel. 77 406 62 00
  e-mail:
 8. Gmina Olszanka
  Olszanka 16, 49-332 Olszanka
  tel. 77 412 96 82
  e-mail:
 9. Gmina Popielów
  ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
  tel. 77 427 58 22
  e-mail:
 10. Gmina Polska Cerekiew
  ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew
  tel. 77 480 14 60
  e-mail:
 11. Gmina Głuchołazy
  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
  tel. 77 409 21 00
  e-mail:
 12. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  tel. 77 486 82 28
  e-mail:
 13. Powiat Głubczycki
  ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce
  tel. 77 485 30 21
  e-mail:
 14. Gmina Kłodawa
  ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
  tel. 63 273 01 01
  e-mail:
 15. Powiat Złotoryjski
  Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja
  tel. 76 878 69 40
  e-mail:

Biuro projektu

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
budynek Starostwa Powiatowego w Opolu pok. 309

Koordynatorzy projektu

Natalia Mróz-Złoty
Koordynator
tel. 77 54 15 110
e-mail:

Anna Mikołaszewska
Asystent koordynatora
tel. 077 54 15 119
e-mail:

Manfred Kupka
Asystent koordynatora
tel. 077 54 15 172
e-mail:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki