Dożywianie dzieci w roku 2015 w Gminie Dobrzeń Wielki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub 77 46 96 517  informuje,  że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dziecka w  szkole, przedszkolu i żłobku można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – w godzinach pracy Ośrodka podanych poniżej treści informacji.

Warunkiem uzyskania przez  rodzinę świadczenia z pomocy społecznej w formie zakupu posiłku w szkole, przedszkolu  jest kryterium dochodowe   na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku: -  do kwoty 912zł netto na osobę w rodzinie
Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, dochody to:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, w tym umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło;
- dochód uzyskany przez osoby prowadzące działalność gospodarczą;
- dochód z gospodarstwa rolnego własnego/dzierżawionego;
- alimenty;
- dieta radnej/radnego;
- dieta poselska/ senacka;
- inne dochody, w tym renta, emerytura, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i inne.

Wniosek o dożywianie dziecka można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl  
 - druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze ;
-  druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w roku szkolnym ..........- zakładka Formularze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków odbywa się następująco:

  • Poniedziałek :  w godzinach : 07:30  - 16:00 
  • Wtorek, Środa, Czwartek: w godzinach : 07:30 - 14:30  
  • Piątek:  w godzinach :   07:30 - 13:00

Wnioski na rok szkolny 2015/2016 będą przyjmowane od 01 sierpnia 2015r.

UWAGA: Rodzice dzieci, którzy chcą, aby dziecko korzystało z bezpłatnego posiłku w szkole/przedszkolu od września 2015r. powinny złożyć wniosek do dnia 31 sierpnia 2015r. do godziny 16:00.

Warunkiem realizacji wniosku o dożywianie dziecka jest komplet; wniosek, zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny i inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji rodziny.

Z uwagi na przygotowanie odpowiedniej ilości produktów do sporządzenia posiłków personel placówek powinien otrzymać listy dzieci zwolnionych z opłat za posiłek najpóźniej do dnia 01.09. każdego roku szkolnego/przedszkolnego.

Dobrzeń Wielki, 02 styczeń 2015r. Sporządziła: Barbara Lis

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki