• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Dożywianie dzieci w roku 2015 w Gminie Dobrzeń Wielki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim  ul. Namysłowska 28 tel. 77 40 32 550  lub 77 46 96 517  informuje,  że wnioski o dofinansowanie do dożywiania dziecka w  szkole, przedszkolu i żłobku można składać w siedzibie Ośrodka – pokój 3 – w godzinach pracy Ośrodka podanych poniżej treści informacji.

Warunkiem uzyskania przez  rodzinę świadczenia z pomocy społecznej w formie zakupu posiłku w szkole, przedszkolu  jest kryterium dochodowe   na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku: -  do kwoty 912zł netto na osobę w rodzinie
Do wniosku  należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, dochody to:

- wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, w tym umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło;
- dochód uzyskany przez osoby prowadzące działalność gospodarczą;
- dochód z gospodarstwa rolnego własnego/dzierżawionego;
- alimenty;
- dieta radnej/radnego;
- dieta poselska/ senacka;
- inne dochody, w tym renta, emerytura, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i inne.

Wniosek o dożywianie dziecka można pobrać ze strony internetowej : www.gops.dobrzwielki.pl  
 - druk zaświadczenia o dochodach do pobrania w zakładce Formularze ;
-  druk wniosku o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów dożywiania dziecka w roku szkolnym ..........- zakładka Formularze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – przyjmowanie wniosków odbywa się następująco:

  • Poniedziałek :  w godzinach : 07:30  - 16:00 
  • Wtorek, Środa, Czwartek: w godzinach : 07:30 - 14:30  
  • Piątek:  w godzinach :   07:30 - 13:00

Wnioski na rok szkolny 2015/2016 będą przyjmowane od 01 sierpnia 2015r.

UWAGA: Rodzice dzieci, którzy chcą, aby dziecko korzystało z bezpłatnego posiłku w szkole/przedszkolu od września 2015r. powinny złożyć wniosek do dnia 31 sierpnia 2015r. do godziny 16:00.

Warunkiem realizacji wniosku o dożywianie dziecka jest komplet; wniosek, zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny i inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji rodziny.

Z uwagi na przygotowanie odpowiedniej ilości produktów do sporządzenia posiłków personel placówek powinien otrzymać listy dzieci zwolnionych z opłat za posiłek najpóźniej do dnia 01.09. każdego roku szkolnego/przedszkolnego.

Dobrzeń Wielki, 02 styczeń 2015r. Sporządziła: Barbara Lis

Data publikacji: 02-01-2015 13:39 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 02-01-2015 13:39 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej