• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 12 lutego 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Zmiana budżetu gminy na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
5. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
6. Określenie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
7. Rozpatrzenie i załatwienie skargi.
8. Dostosowanie opisu granic obwodów glosowania do stanu faktycznego oraz utworzenie odrębnych obwodów glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015r.
9. Sprawy mienia komunalnego.
10. Interpelacje.
11. Sprawy różne.

                         Przewodniczący Rady Gminy
                                   Dobrzeń Wielki
                                  Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 12.02.2015r..pdf (3,66MB)

Data publikacji: 06-02-2015 12:42 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 06-02-2015 12:46 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej