INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 12 lutego 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Zmiana budżetu gminy na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
5. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
6. Określenie kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym
7. Rozpatrzenie i załatwienie skargi.
8. Dostosowanie opisu granic obwodów glosowania do stanu faktycznego oraz utworzenie odrębnych obwodów glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015r.
9. Sprawy mienia komunalnego.
10. Interpelacje.
11. Sprawy różne.

                         Przewodniczący Rady Gminy
                                   Dobrzeń Wielki
                                  Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 12.02.2015r..pdf (3,66MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki