Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki

W dniu 12 lutego br. Rada Gminy Dobrzeń Wielki jednogłośnie uchwaliła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki.

Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.  poprawy jakości powietrza na terenie Gminy, jak również:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Środki  w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych (tj. 36 069,00 PLN) na opracowanie planu Gmina otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucji Wdrażającej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej).

Dane zebrane na terenie Gminy z zakresu emisji CO₂ pozwolą na:

  • dokładną analizę sytuacji Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów, w których planowane są działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii i emisji CO₂
  • wykorzystanie ich w przyszłości poprzez monitoring stanu środowiska na terenie Gminy
  • informowanie społeczeństwa o stanie środowiska na terenie Gminy oraz możliwych zmianach w tym zakresie.

Opracowanie umożliwiło zaplanowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w podziale na okresy:

  • długoterminowy, obejmujący strategie i cele do 2020 r. i zawierający zobowiązania w zakresie planowania przestrzennego, transportu, zamówień publicznych, standardów dla nowych i modernizowanych budynków itp.
  • krótkoterminowy, obejmujący najbliższe 3-5 lat.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzeń Wielki pomoże również w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) oraz umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie ze środków zarówno krajowych, jak i europejskich.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki