• Dzisiaj jest:
    środa, 19 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    27 °C

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do sprzedaży - dz.2939/280 Dobrzeń Wielki

G.6840.1.2015

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Forma zbycia

Obręb: Dobrzeń Wielki

Działka nr 2939/280

arkusz mapy 3,
o pow. 0,0303 ha

OP1O/00048579/2

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Przeznaczenie w planie:

MN – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy

 

 

Opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Dobrzeniu Wielkim, w terenie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi wąski pas terenu przylegający do zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Księdza Poziemby 8. Działka zbyt mała do możliwej zabudowy, nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej,  może jedynie powiększyć teren działki sąsiedniej.

 

Przeznaczenie nieruchomości: sprzedaż na rzecz właściciela działki sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1645/280 dla poprawy warunków jej zagospodarowania.

 

Cena nieruchomości: 11 300 zł + podatek VAT 23%

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ustalam do dnia 22 czerwca 2015 roku.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl oraz stronie internetowej www.dobrzenwielki.pl na okres 21 dni. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Data publikacji: 07-05-2015 08:19 Opublikował(a): 
Data modyfikacji: 07-05-2015 08:19 Modyfikował(a):