• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami na Placu Klasztornym w Czarnowąsach

logo Prow.png

Gmina Dobrzeń Wielki zakończyła realizację

projektu pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami
         na Placu Klasztornym w Czarnowąsach” dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013)

na podstawie umowy o Przyznanie Pomocy Nr 00088-6921-UM0800037/14
z dnia 23 lutego 2015 r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

 

               Celem realizacji operacji była poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę niesprawnego              systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach. Realizacja projektu       umożliwiła modernizację istniejącej infrastruktury ściekowej, która nie zapewniała prawidłowego odprowadzenia powstających na obszarze ścieków i cechowała się dużą awaryjnością.

 

Koszt realizacji projektu opiewał na kwotę 1 227 681,47 zł z czego koszty kwalifikowalne wyniosły 934 105,36 zł.
Beneficjentowi została przyznana pomoc w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji czyli 700 579,00 zł.

Data publikacji: 12-06-2015 13:34 Opublikował(a): Dominika Jonek
Data modyfikacji: 04-11-2015 11:42 Modyfikował(a): Dominika Jonek