Przyjdź do Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki i potwierdź PROFIL ZAUFANY!

Co to jest PROFIL ZAUFANY?
 
W kontaktach z administracją publiczną Profil Zaufany zastępuje podpis odręczny. Jest on całkowicie bezpłatny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu!
 
Jak i gdzie założyć PROFIL ZAUFANY?

Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysła¬niu wniosku w ciągu 14 dni należy udać się do wybranego punktu po¬twierdzającego profil w celu potwierdzenia tożsamości. To jedy¬na konieczna wizyta w urzędzie. Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.
 
Jak załatwiać sprawy urzędowe wykorzystując PROFIL ZAUFANY?

1. Logujemy się w serwisie www.epuap.gov.pl, sprawdzamy, czy sprawa którą chcemy załatwić została udostępniona przez nasz urząd. 
2. Po wypełnieniu elektronicznego formularza udostępnionego przez urząd podpisujemy pismo za pomocą profilu zaufa¬nego oraz potwierdzamy operację kodem autoryzacyjnym wysłanym przez system ePUAP na konto e-mail podane podczas zakładania profilu zaufanego. 
3. Po wysłaniu pisma otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru – od tego momentu nasze pismo jest obsługiwane w urzędzie. 
4. Jeśli tego sobie życzymy urząd może odesłać  do nas pismo z odpowiedzią na nasze konto w serwisie ePUAP, gdzie podpisujemy jego odbiór i odczyutujemy. 
Wykaz spraw udostępnionych przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki do zrealizowania za pośrednictwem elektronicznych formularzy na platformie ePUAP znajduje się na stronie www.epuap.gov.pl, a także na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl w zakładce ePUAP Wirtualny Urząd .
 
Jakie są korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO?

• Profil zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzysta¬nia z dodatkowych urządzeń
• Profil zaufany jest bezpłatny
• Profil zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw admini¬stracyjnych bez wychodzenia z domu
• Profil zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli
• Profil zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia

Więcej informacji o Profilu Zaufanym  i korzyściach jakie niesie ze sobą jego posiadanie znajdą Państwo na oficjalnej elektronicznej platformie usług administracji publicznej e PUAP.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki