• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    0 °C

Przyjdź do Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki i potwierdź PROFIL ZAUFANY!

Co to jest PROFIL ZAUFANY?
 
W kontaktach z administracją publiczną Profil Zaufany zastępuje podpis odręczny. Jest on całkowicie bezpłatny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu!
 
Jak i gdzie założyć PROFIL ZAUFANY?

Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysła¬niu wniosku w ciągu 14 dni należy udać się do wybranego punktu po¬twierdzającego profil w celu potwierdzenia tożsamości. To jedy¬na konieczna wizyta w urzędzie. Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.
 
Jak załatwiać sprawy urzędowe wykorzystując PROFIL ZAUFANY?

1. Logujemy się w serwisie www.epuap.gov.pl, sprawdzamy, czy sprawa którą chcemy załatwić została udostępniona przez nasz urząd. 
2. Po wypełnieniu elektronicznego formularza udostępnionego przez urząd podpisujemy pismo za pomocą profilu zaufa¬nego oraz potwierdzamy operację kodem autoryzacyjnym wysłanym przez system ePUAP na konto e-mail podane podczas zakładania profilu zaufanego. 
3. Po wysłaniu pisma otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Odbioru – od tego momentu nasze pismo jest obsługiwane w urzędzie. 
4. Jeśli tego sobie życzymy urząd może odesłać  do nas pismo z odpowiedzią na nasze konto w serwisie ePUAP, gdzie podpisujemy jego odbiór i odczyutujemy. 
Wykaz spraw udostępnionych przez Urząd Gminy Dobrzeń Wielki do zrealizowania za pośrednictwem elektronicznych formularzy na platformie ePUAP znajduje się na stronie www.epuap.gov.pl, a także na stronie www.bip.dobrzenwielki.pl w zakładce ePUAP Wirtualny Urząd .
 
Jakie są korzyści z posiadania PROFILU ZAUFANEGO?

• Profil zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania czy korzysta¬nia z dodatkowych urządzeń
• Profil zaufany jest bezpłatny
• Profil zaufany pozwala na załatwienie wielu spraw admini¬stracyjnych bez wychodzenia z domu
• Profil zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli
• Profil zaufany ważny jest przez trzy lata od momentu jego potwierdzenia

Więcej informacji o Profilu Zaufanym  i korzyściach jakie niesie ze sobą jego posiadanie znajdą Państwo na oficjalnej elektronicznej platformie usług administracji publicznej e PUAP.

Data publikacji: 23-07-2015 12:24 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 23-07-2015 12:24 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej