Wyprawka szkolna 2015

Do pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są:
1. Uczniowie:
• klas III szkół podstawowych.
- jeżeli kwota dochodu na 1 członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.
2. Uczniowie niepełnosprawni
• słabowidzący,
•  niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszyscy uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum otrzymują podręczniki bezpłatnie, na zasadzie wypożyczenia ich ze szkoły, bez względu na dochód w rodzinie.

PDFZarządzenie Nr 0050.1.84.2015.pdf
DOCZałącznik Nr 2_wyprawka 2015.doc
DOCZałącznik Nr 1_wyprawka 2015.doc
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki