Obwieszczenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 9 września 2015r.

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
wsi CHRÓŚCICE.

 

         Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, ze zm.), stosownie do § 14 ust.1 i 4 Statutu sołectwa Chróścice, stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/135/2003 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobrzeń Wielki (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2004r. Nr 9, poz.171),

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zwołuje
w dniu 29 września 2015r. o godz.1900
 zebranie stałych mieszkańców  sołectwa Chróścice
w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
na lata 2015-2019.

 

Zebranie odbędzie się w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścicach, ul. Powstańców Śląskich 11. Do wzięcia udziału w zebraniu zaproszeni są wszyscy stali mieszkańcy wsi Chróścice, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat.

Proponowany porządek dzienny zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

 3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności w okresie minionej kadencji.

 4. Wyłonienie Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 5. Wybory Sołtysa.

 6. Wybory Rady Sołeckiej.

 7. Dyskusja, w tym postulaty i wnioski mieszkańców.

                                                                                                     

                                                                                                        WÓJT
                                                                                                 Henryk Wróbel

   

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki