INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki, która odbędzie się w czwartek dnia 24 września 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Wybór ławników na kadencję 2016-2019
- informacja Sekretarza Gminy,
- dyskusja,
- wybór komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnych wyborów,
- podjęcie uchwały.
2. Zmiana budżetu gminy na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Skarbnika Gminy,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
3. Udzielenie dotacji dla Parafii oraz klasztoru w Czarnowąsach
- informacja Wójta,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Spółka z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach oraz spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Kup
- informacja Wójta,
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4 i CZARNOWĄSY-2
- informacja Wójta,
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
6. Interpelacje.
7. Sprawy różne.
                                                                     Klemens Weber
                                                 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 24.09.2015r.pdf (2,21MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki