• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki, która odbędzie się w czwartek dnia 24 września 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Wybór ławników na kadencję 2016-2019
- informacja Sekretarza Gminy,
- dyskusja,
- wybór komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnych wyborów,
- podjęcie uchwały.
2. Zmiana budżetu gminy na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Skarbnika Gminy,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
3. Udzielenie dotacji dla Parafii oraz klasztoru w Czarnowąsach
- informacja Wójta,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji spółki Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” Spółka z o.o. z siedzibą w Czarnowąsach oraz spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Kup
- informacja Wójta,
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.
5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4 i CZARNOWĄSY-2
- informacja Wójta,
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.
6. Interpelacje.
7. Sprawy różne.
                                                                     Klemens Weber
                                                 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

 

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 24.09.2015r.pdf (2,21MB)

Data publikacji: 18-09-2015 08:40 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 18-09-2015 08:40 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej