Informacja

 Od 1 listopada br. wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wyższy będzie też zasiłek rodzinny oraz dodatki.
 
Kryterium ogólne wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie, gdy rodzina wychowuje niepełnosprawne dziecko kwota wynosi 764 zł netto na osobę w rodzinie.
Wzrasta kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego, które wynosi kwotę 764 zł netto na osobę w rodzinie.
Bez zmian pozostaje kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł netto na osobę.
 
Od 1 listopada 2015 r. wzrasta wysokość zasiłku rodzinnego:
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat  w kwocie 89 zł;
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 6-18 lat w kwocie 118 zł;
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 19-23 lata w kwocie 129 zł.
Wzrastają niżej wymienione dodatki do zasiłku rodzinnego:
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 185 zł na dziecko miesięcznie, nie więcej niż 370 zł miesięcznie na wszystkie dzieci;                                                                                                                              
w przypadku dziecka niepełnosprawnego w kwocie 265 zł na dziecko miesięcznie (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci);
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
           -    do 5. roku życia w kwocie 80 zł miesięcznie;
           -    powyżej 5. roku życia w kwocie 100 zł miesięcznie;
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
-   na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje   się szkoła w kwocie 105 zł miesięcznie w roku szkolnym od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.;
    -   na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się  szkoła w kwocie 63 zł miesięcznie w roku szkolnym od 01.09.2015r. do 30.06.2016r.,
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 90 zł na trzecie i kolejne dziecko miesięcznie.
 
Opracowała. Barbara Lis
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki