„Wielka odwaga” Prezydenta Opola

Budżet gminy Dobrzeń Wielki to nieco ponad 70mln. z budżetem Opola, który wynosi około 700mln. nie można porównywać. Jednak Gmina Dobrzeń Wielki podejmuje zadania, które często służą mieszkańcom nie tylko Gminy, ale i województwa. Według rankingu najbogatszych gmin w Polsce Dobrzeń Wielki uplasował się na 30 miejscu (luty 2014, źródło samorząd.pap.pl) . Oczywiście każdy powie, że pozycję tę gmina osiągnęła dzięki podatkom z Elektrowni.  Nie można temu zaprzeczyć, że w dużej mierze podatek z elektrowni kształtuje budżet gminy.  Mimo to należy przyznać, że Prezydent Miasta Opola ma dużą „odwagę” by „rozbijać” tak silną gminę.
Przedstawię kilka argumentów, które świadczą o sile Dobrzenia Wielkiego.

W miejscowości Kup funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem, jest to placówka kształcenia specjalnego, do którego przyjmowane są dzieci z autyzmem z terenu całego województwa opolskiego. Dzieci są objęte kompleksową opieką specjalistyczną w zakresie edukacji, terapii oraz podstawową opieką medyczną.

Niepubliczne Przedszkole  w Kup jest jednostką organizacyjną powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu.  Środki na prowadzenie przedszkola pochodzą z dotacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim i  przekazywane są miesięcznie na konto Stowarzyszenia. Dotacja roczna to kwota 383 200 zł.

Gmina przeznacza dotacje w wysokości 100 000 zł na działania realizowane przez Caritas „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”. Z opieki tej korzystają również mieszkańcy sąsiednich gmin. Jeżeli ktoś korzystała z usług rehabilitacyjnych w Opolu to wie, że czas oczekiwania na masaż w Opolu to około 1,5 roku, w naszej gminie czas oczekiwania jest o 12 miesięcy krótszy.

Kwota 200 000 zł rocznie przeznaczana jest na pielęgnację osób starszych i chorych w domu. Zadanie realizowane jest przez stację opieki Caritas.

Gmina Dobrzeń Wielki w roku 2014 przeznaczyła 150 000 zł na prace konserwacyjne i remontowe obiektów zabytkowych dla Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowąsach. Było to dofinansowanie do prac remontowych elewacji. W tym roku na ten cel przekazała dotację w wysokości 350 000 zł.

Dotacje przeznaczane na kulturę fizyczną to, co roku kwota ok. 1 900 000 zł.
Kluby w gminie posiadają liczne sekcje sportowe. Osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej. II liga piłki ręcznej kobiet, I liga tenisa stołowego, I liga w skata (najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce). Mamy kluby, które reprezentują nie tylko gminę, powiat, ale również województwo na arenie ogólnopolskiej.

Rozbudowa lub remonty dróg powiatowych i wojewódzkich odbywają się zawsze przy wsparciu finansowym gminy.

Oświata to nie tylko wysokie wyniki, ale również świetnie wyposażane, wyremontowane obiekty przedszkoli, szkół. Przedszkole w Chróścicach zostało nominowane z trzema innymi obiektami do nagrody głównej Ogólnopolskiego Konkursu „Życie w Architekturze”. Chociaż przedszkole nie zdobyło pierwszego miejsca, wytypowanie go przez fachowców z branży architektonicznej jest dużym wyróżnieniem dla gminy Dobrzeń Wielki. Rywalizacja była ostra, do konkursu zgłoszono 89 budowli w większości znajdujących się w dużych miastach. Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim wyróżniona w 2006 roku.

W gminie Dobrzeń Wielki funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne; Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, które w pełni finansowane są z budżetu gminy Dobrzeń Wielki. Do szkół uczęszczają nie tylko mieszkańcy gminy, ale również sąsiednich gmin i powiatów.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, któremu podlegają świetlice i sale wiejskie w całej gminie. To około 30 różnych form artystyczno – kulturalnych. Funkcjonuje około 70 grup. Na zajęcia uczęszcza około 1000 osób.
Zespoły folklorystyczne, muzyczne i taneczne zdobywają wyróżnienia i laury na scenie ogólnopolskiej. Rozpoznawalne są w całym regionie opolskim i nie tylko. Zespół Sztuki Cyrkowej, Wodniacy, Nordic Walking, Bowling, itp. Sekcja Gimnastyczna osiąga sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Podobnie jak Mażoretki są to sekcje, które nie tylko reprezentują gminę, ale również całe województwo na Mistrzostwach Europy i Świata.

Opieka dla seniorów w gminie też jest zapewniona. Gmina pokrywa w pełni wyjazdy cotygodniowe seniorów z całej gminy na basen. Funkcjonuje Klub Seniora.  W przyszłym roku planowane jest wsparcie finansowe Stobrawskiego Medycznego Centrum Zdrowotnego w Kup, w którym zostanie uruchomiony oddział dziennej opieki poszpitalnej.

W gminie powstaje żłobek, dofinansowana przez gminę jest opieka nad dziećmi do lat 3. Funkcjonuje instytucja dzienny opiekun.

Inne dziedziny życia ważne dla mieszkańców również są realizowane z budżetu gminy.

Sieci cieplne z przyłączem oraz rozbudowa sieci cieplnej w roku 2014 kwota przeznaczona przez gminę 1 175 000 zł.

Autobus MZK, dojeżdża do Czarnowąs tylko, dlatego że gmina dopłaca ok. 400 000 zł rocznie

Co roku przeznaczana jest kwota ponad 400 000 zł do proekologicznego ogrzewania.

W tym roku zakończyła się rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnowąsach 1 100 000 zł.

To tylko niektóre ważne argumenty, które potwierdzają, że gmina Dobrzeń Wielki to nie jest „mała gmina”. Kilka argumentów potwierdza, że gmina Dobrzeń Wielki dzięki swojej sile, świadczy o sile województwa. Likwidacja, rozpad gminy doprowadzą do spustoszenia wielu dziedzin życia. A straci na tym również całe województwo.

Po podziale gmina nie będzie miała środków na wspieranie tylu inicjatyw. Miasto Opole chce zabrać część gminy po to by realizować swoje pragnienia i marzenia, które są samolubne i zaspokajają ambicje rządzącej elity.

 

          Małgorzata Długosz
     Radna Gminy Dobrzeń Wielki

 

Żródło:   http://malgorzatadlugosz.blog.pl/

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki