• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

„Wielka odwaga” Prezydenta Opola

Budżet gminy Dobrzeń Wielki to nieco ponad 70mln. z budżetem Opola, który wynosi około 700mln. nie można porównywać. Jednak Gmina Dobrzeń Wielki podejmuje zadania, które często służą mieszkańcom nie tylko Gminy, ale i województwa. Według rankingu najbogatszych gmin w Polsce Dobrzeń Wielki uplasował się na 30 miejscu (luty 2014, źródło samorząd.pap.pl) . Oczywiście każdy powie, że pozycję tę gmina osiągnęła dzięki podatkom z Elektrowni.  Nie można temu zaprzeczyć, że w dużej mierze podatek z elektrowni kształtuje budżet gminy.  Mimo to należy przyznać, że Prezydent Miasta Opola ma dużą „odwagę” by „rozbijać” tak silną gminę.
Przedstawię kilka argumentów, które świadczą o sile Dobrzenia Wielkiego.

W miejscowości Kup funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem, jest to placówka kształcenia specjalnego, do którego przyjmowane są dzieci z autyzmem z terenu całego województwa opolskiego. Dzieci są objęte kompleksową opieką specjalistyczną w zakresie edukacji, terapii oraz podstawową opieką medyczną.

Niepubliczne Przedszkole  w Kup jest jednostką organizacyjną powołaną i prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu.  Środki na prowadzenie przedszkola pochodzą z dotacji Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim i  przekazywane są miesięcznie na konto Stowarzyszenia. Dotacja roczna to kwota 383 200 zł.

Gmina przeznacza dotacje w wysokości 100 000 zł na działania realizowane przez Caritas „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”. Z opieki tej korzystają również mieszkańcy sąsiednich gmin. Jeżeli ktoś korzystała z usług rehabilitacyjnych w Opolu to wie, że czas oczekiwania na masaż w Opolu to około 1,5 roku, w naszej gminie czas oczekiwania jest o 12 miesięcy krótszy.

Kwota 200 000 zł rocznie przeznaczana jest na pielęgnację osób starszych i chorych w domu. Zadanie realizowane jest przez stację opieki Caritas.

Gmina Dobrzeń Wielki w roku 2014 przeznaczyła 150 000 zł na prace konserwacyjne i remontowe obiektów zabytkowych dla Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Czarnowąsach. Było to dofinansowanie do prac remontowych elewacji. W tym roku na ten cel przekazała dotację w wysokości 350 000 zł.

Dotacje przeznaczane na kulturę fizyczną to, co roku kwota ok. 1 900 000 zł.
Kluby w gminie posiadają liczne sekcje sportowe. Osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej. II liga piłki ręcznej kobiet, I liga tenisa stołowego, I liga w skata (najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce). Mamy kluby, które reprezentują nie tylko gminę, powiat, ale również województwo na arenie ogólnopolskiej.

Rozbudowa lub remonty dróg powiatowych i wojewódzkich odbywają się zawsze przy wsparciu finansowym gminy.

Oświata to nie tylko wysokie wyniki, ale również świetnie wyposażane, wyremontowane obiekty przedszkoli, szkół. Przedszkole w Chróścicach zostało nominowane z trzema innymi obiektami do nagrody głównej Ogólnopolskiego Konkursu „Życie w Architekturze”. Chociaż przedszkole nie zdobyło pierwszego miejsca, wytypowanie go przez fachowców z branży architektonicznej jest dużym wyróżnieniem dla gminy Dobrzeń Wielki. Rywalizacja była ostra, do konkursu zgłoszono 89 budowli w większości znajdujących się w dużych miastach. Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim wyróżniona w 2006 roku.

W gminie Dobrzeń Wielki funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne; Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa, które w pełni finansowane są z budżetu gminy Dobrzeń Wielki. Do szkół uczęszczają nie tylko mieszkańcy gminy, ale również sąsiednich gmin i powiatów.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, któremu podlegają świetlice i sale wiejskie w całej gminie. To około 30 różnych form artystyczno – kulturalnych. Funkcjonuje około 70 grup. Na zajęcia uczęszcza około 1000 osób.
Zespoły folklorystyczne, muzyczne i taneczne zdobywają wyróżnienia i laury na scenie ogólnopolskiej. Rozpoznawalne są w całym regionie opolskim i nie tylko. Zespół Sztuki Cyrkowej, Wodniacy, Nordic Walking, Bowling, itp. Sekcja Gimnastyczna osiąga sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Podobnie jak Mażoretki są to sekcje, które nie tylko reprezentują gminę, ale również całe województwo na Mistrzostwach Europy i Świata.

Opieka dla seniorów w gminie też jest zapewniona. Gmina pokrywa w pełni wyjazdy cotygodniowe seniorów z całej gminy na basen. Funkcjonuje Klub Seniora.  W przyszłym roku planowane jest wsparcie finansowe Stobrawskiego Medycznego Centrum Zdrowotnego w Kup, w którym zostanie uruchomiony oddział dziennej opieki poszpitalnej.

W gminie powstaje żłobek, dofinansowana przez gminę jest opieka nad dziećmi do lat 3. Funkcjonuje instytucja dzienny opiekun.

Inne dziedziny życia ważne dla mieszkańców również są realizowane z budżetu gminy.

Sieci cieplne z przyłączem oraz rozbudowa sieci cieplnej w roku 2014 kwota przeznaczona przez gminę 1 175 000 zł.

Autobus MZK, dojeżdża do Czarnowąs tylko, dlatego że gmina dopłaca ok. 400 000 zł rocznie

Co roku przeznaczana jest kwota ponad 400 000 zł do proekologicznego ogrzewania.

W tym roku zakończyła się rozbudowa Zespołu Szkół w Czarnowąsach 1 100 000 zł.

To tylko niektóre ważne argumenty, które potwierdzają, że gmina Dobrzeń Wielki to nie jest „mała gmina”. Kilka argumentów potwierdza, że gmina Dobrzeń Wielki dzięki swojej sile, świadczy o sile województwa. Likwidacja, rozpad gminy doprowadzą do spustoszenia wielu dziedzin życia. A straci na tym również całe województwo.

Po podziale gmina nie będzie miała środków na wspieranie tylu inicjatyw. Miasto Opole chce zabrać część gminy po to by realizować swoje pragnienia i marzenia, które są samolubne i zaspokajają ambicje rządzącej elity.

 

          Małgorzata Długosz
     Radna Gminy Dobrzeń Wielki

 

Żródło:   http://malgorzatadlugosz.blog.pl/

Data publikacji: 11-12-2015 13:06 Opublikował(a): Dominika Jonek