OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

STAROSTA OPOLSKI
      ul. 1 Maja 29
     45-068 Opole

Opole, dnia 22.12.2015 r.

OŚ. 6341.112.2015.BS

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn.zm.),

informuję,

o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w drodze decyzji znak OŚ.6341.112.2015.BS z dnia 22 grudnia 2015 r., na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach zdania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. KUP w km 0+000 ÷ 1+350” gm. Dobrzeń Wielki.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:

- pokoju nr 110  w  Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- pokoju nr 209 w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu, przy  ul. 1 Maja 29

w godzinach urzędowania.

 

Z up. Starosty
Marek Parfimczyk
Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki