INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że we wtorek dnia 2 lutego 2016r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Początek obrad o godz. 1530.
Porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy odnośnie proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.
3. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016 – 2020.
4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Opole porozumienia  dot. przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy, doprowadzonych do Izy Wytrzeźwień w Opolu oraz udzielenia dotacji na realizację tych zadań.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
7. Sprawy  mienia komunalnego.
8. Przyjęcie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
9. Interpelacje.
10. Sprawy różne.


                               Przewodniczący Rady Gminy
                                            Dobrzeń Wielki
                                           Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 02.02.2016r..pdf (2,57MB)
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki