• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że we wtorek dnia 2 lutego 2016r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Początek obrad o godz. 1530.
Porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy na rok 2015 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy odnośnie proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki.
3. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2016 – 2020.
4. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Opole porozumienia  dot. przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy, doprowadzonych do Izy Wytrzeźwień w Opolu oraz udzielenia dotacji na realizację tych zadań.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
7. Sprawy  mienia komunalnego.
8. Przyjęcie zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
9. Interpelacje.
10. Sprawy różne.


                               Przewodniczący Rady Gminy
                                            Dobrzeń Wielki
                                           Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 02.02.2016r..pdf (2,57MB)
 

Data publikacji: 26-01-2016 14:22 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 29-01-2016 10:30 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej