Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy - Barbara Buchta

Martyna KałużaProwadzenie ewidencji księgowej: w zakresie dochodów z tytułu podatków należnych od urzędów skarbowych; w zakresie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę; w zakresie należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach urzędu gminy. Księgowanie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych.

Katarzyna Wieczorek - obsługa płacowa pracowników Urzędu Gminy, prowadzenie imiennych kartotek najemców lokali komunalnych na podstawie zawartych umów, naliczanie czynszu z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych, naliczanie opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokali komunalnych, ewidencja księgowa wpłat z tytułu najmu lokali komunalnych.

Maria Rippel - podatek VAT, ewidencja środków trwałych,

Robert Młynek - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Chróścice), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wymiar i księgowość), pomoc publiczna

Rita Lazik - podatki: od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Kup) i podatek od środków transportowych.

Ewelina Ledwolorz - księgowość i egzekucja

Gizela Jendryca - kasa, archiwum Urzędu Gminy

Beata Sowada - prowadzenie ewidencji księgowej: syntetycznej i analitycznej Urzędu Gminy; w zakresie rozrachunków z kontrahentami. Prowadzenie ewidencji kwot wpłaconych przez kontrahentów jednostki, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Płatności faktur i rachunków

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

  • 103 - skarbnik Gminy - Kierownik Referatu
  • 104 - kasa
  • 205 i 108 - księgowość
  • 111 i 112 - podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • 110 -  dekretacja dowodów księgowych: dotyczących wydatków do ujęcia w księgach rachunkowych; w zakresie wydatków strukturalnych.

Adresy e-mail:Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki