Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu - Stefan Warzecha
Z-ca Kierownika Referatu - Piotr Jonek

Krystiana Sośnik - zagospodarowanie przestrzenne,gospodarka mieszkaniowa, ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku, ewidencja zabytków, gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Teresa Brzuchowska - ewidencja i utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów

Rafał Parzonka - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, oświetlenie ulic

Stanisław Żebrowski - inwestycje wod- kan. centralne ogrzewanie,  gazowe

Joanna Kurtz - zamówienia publiczne

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

  • 121- Kierownik Referatu
  • 211 - Z-ca Kierownika Referatu
  • 119,116 - fax
  • 301 - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, podziały działek
  • 120 - nadzór w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacji
  • 216 - zamówienia publiczne
  • 219 - ewidencja i utrzymanie dróg, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa

jkurtz@dobrzenwielki.pl

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki