• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  18 °C

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu - Stefan Warzecha
Z-ca Kierownika Referatu - Piotr Jonek

Krystiana Sośnik - zagospodarowanie przestrzenne,gospodarka mieszkaniowa, ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku, ewidencja zabytków, gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Teresa Brzuchowska - ewidencja i utrzymanie dróg, zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów

Rafał Parzonka - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, oświetlenie ulic

Stanisław Żebrowski - inwestycje wod- kan. centralne ogrzewanie,  gazowe

Joanna Kurtz - zamówienia publiczne

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

 • 121- Kierownik Referatu
 • 211 - Z-ca Kierownika Referatu
 • 119,116 - fax
 • 301 - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, podziały działek
 • 120 - nadzór w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacji
 • 216 - zamówienia publiczne
 • 219 - ewidencja i utrzymanie dróg, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa

jkurtz@dobrzenwielki.pl

Data publikacji: 05-09-2011 10:10 Opublikował(a): Izabela Kołodziej