• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 listopada 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -4 °C

OGŁOSZENIE dla mieszkańców Powiatu Opolskiego z Gminy Dobrzeń Wielki

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców Powiatu Opolskiego
z Gminy Dobrzeń Wielki

Zarząd Powiatu Opolskiego ogłasza konsultacje dotyczące projektu zmiany granic Powiatu Opolskiego zaproponowanego przez Radę Miasta Opola w dniach od 4 lutego 2016 r. do 25 lutego 2016 r.

I. PRZEDMIOT  I TERMIN KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców Powiatu Opolskiego w sprawie zmian granic Powiatu Opolskiego,  polegających na włączeniu do Miasta Opola 13 sołectw z terenu Powiatu Opolskiego i przyłączeniu tych miejscowości do Miasta Opola:

 1. z gminy Dąbrowa: części obszarów sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski,

 2. z gminy Dobrzeń Wielki: obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice, obszaru sołectwa Świerkle,

 3. z gminy Komprachcice: obszaru sołectwa Chmielowice, obszaru sołectwa Żerkowice,

 4. z gminy Prószków obszaru sołectwa Winów,

 5. z gminy Turawa części obszaru sołectwa Zawada.

 1. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Powiatu Opolskiego.
 2. Termin konsultacji  od  4 lutego 2016 r. do  25 lutego 2016 r.

 

II. TRYB ZASADY I FORMY KONSULTACJI

 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji /zał. Nr 1.
 2.  Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w skrzynkach wystawionych w następujących miejscach:

  - Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44
  - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 3
  - Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 94
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa wDobrzeniu Małym ul. Opolska 87
  - Zespół Szkół w Chróścicach, ul. Powstańców Śl. 1
  - Zespół Szkół w Czarnowąsach, ul. J. Kani 1
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, ul. 1 Maja 6a
  - Publiczne Przedszkole w Kup (ZS-P w Kup), ul. Brynicka 16
  - Publiczne Przedszkole w Brzeziu, ul. Wiejska 38
  - Publiczne Przedszkole w Chróścicach, ul. Szkolna 11
  - Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach, ul. J. Kani 1
  - Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach, Oddział w Świerklach, l. Mickiewicza 4
  - Publiczne Przedszkole w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 1

Ankiety można również przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole oraz w formie skanu na adres e-mail: .

Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu Opolskiego zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, w miejscu wyznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Opolskiego
Henryk Lakwa

PDFZałącznik do Uchwały Nr 513/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 3 lutego 2016 r. ANKIETA KONSULTACYJNA (30,14KB)

 

Data publikacji: 05-02-2016 10:39 Opublikował(a): Izabela Kołodziej