Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH  W SPRAWIE ZMIANY  GRANIC GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki odbędą się w dniach od 10 lutego 2016r. do 24 lutego 2016r.

W konsultacjach może wziąć udział KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu Ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w tej ankiecie pytanie:

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającą na  wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: BORKI, CZARNOWĄSY, KRZANOWICE i ŚWIERKLE oraz części sołectw BRZEZIE i DOBRZEŃ MAŁY, i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola?”


Osoby, które są przeciwne zmianie granic Gminy Dobrzeń Wielki postawią znak „X” w polu JESTEM PRZECIW, osoby opowiadające się za zmianą granic gminy, postawią znak „X” w polu JESTEM ZA, a osoby niezdecydowane - w polu WSTRZYMUJĘ SIĘ.

  • Na formularzu Ankiety konsultacyjnej należy wpisać swoje dane: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania oraz złożyć własnoręczny podpis opatrzony datą.

 

Arkusze ankiet  konsultacyjnych można uzyskać i po wypełnieniu złożyć:

  • u osób upoważnionych przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, odwiedzających mieszkańców w ich domach;
  • w Urzędzie  Gminy w Dobrzeniu Wielkim;
  • w szkołach i przedszkolach (publicznych) na terenie Gminy;
  • u wszystkich sołtysów (w miejscu ich zamieszkania);
  • na stronie internetowej gminy www.dobrzenwielki.pl (odsyłamy na adres konsultacje@dobrzenwielki.pl)

Swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej można wyrazić tylko jeden raz.

  • W ramach konsultacji mieszkańcy mogą również zgłaszać pisemne opinie, wnioski i uwagi, które można składać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz u wszystkich sołtysów w gminie. Podanie danych osobowych (jak w ankiecie konsultacyjnej) jest niezbędne.

PDFANKIETA KONSULTACYJNA.pdf (291,22KB)

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki