• Dzisiaj jest:
    sobota, 25 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    16 °C

Referat Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

Kierownik Referatu - Sabina Morela Mirecki
Prowadzenie ewidencji  mienia komunalnego gminy, tworzenie zasobów gruntów gminnych na cele zabudowy, zarządzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie gminne, prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i palców oraz numeracji nieruchomości, ustalanie w drwodze wyceny biegłego cen za nabywanie i zbywane przez gminę, kierowanie wniosków do Wydziału ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Opolu o regulację stanu prawnego nieruchomości komunalnych. prowadzenie postępowań w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, sprawy z zakresu rozgraniczeń i podziału nieruchomości.

Ewa Siejka - ewidencji nieruchomości gminnych; ewidencji miejscowości, ulic i adresów; przygotowanie projektów decyzji (w tym podziałowych), postanowień, uchwał, protokołów uzgodnień zawiadomień, pism, zarządzeń, wniosków wieczysto – księgowych, zaświadczeń 

NUMERY TELEFONÓW :

77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483
77 4695565
77 4695206
po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się centrali lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny:

122 - Kierownik Referatu

Data publikacji: 05-09-2011 10:12 Opublikował(a): Izabela Kołodziej