ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 218 pkt.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), Marszałek Województwa Opolskiego zawiadamia ponownie o prowadzeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw, eksploatowanej na terenie PGE GiEK – Oddział Elektrownia Opole, udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.III.MJ-6610-1-1/04 z 25 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami) w związku z istotnymi zmianami w funkcjonowaniu instalacji, wszczętego na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie z dnia 28 października 2015 r., rozszerzony przez PGE GiEK S.A. w piśmie z 31 marca 2016 r.

            Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z dokumentacją złożoną w powyższej sprawie oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia, w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (ul. Hallera 9 – budynek C, pokój 24). Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 730 do 1515, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub przez platformę ePUAP.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Opole,       kwietnia 2016 r

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki