INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że w czwartek dnia 19 maja 2016r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki.  Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

1.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia   budżetu gminy na rok 2016r.

2.  Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały

4.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015”
              - informacja Zastępcy Wójta

5. Interpelacje

6. Sprawy różne

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                             Dobrzeń Wielki
                                                            Klemens Weber

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki