• Dzisiaj jest:
    sobota, 24 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    5 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że w czwartek dnia 19 maja 2016r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki.  Początek obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

1.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia   budżetu gminy na rok 2016r.

2.  Uchwała zmieniająca uchwałę  w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borki
- informacja
- dyskusja
- podjęcie uchwały

4.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015”
              - informacja Zastępcy Wójta

5. Interpelacje

6. Sprawy różne

                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                             Dobrzeń Wielki
                                                            Klemens Weber

 

Data publikacji: 11-05-2016 14:22 Opublikował(a): Izabela Kołodziej