• Dzisiaj jest:
    sobota, 15 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    20 °C

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus są realizowane na bieżąco.

                Od dnia 01 kwietnia do dnia 14 czerwca 2016r. przyjęto 773 wnioski, na podstawie których wydano 732 decyzje, w tym  1 decyzja wydana  przez Marszałka Województwa Opolskiego  w Opolu   ( koordynacja świadczeń - członek rodziny pracuje za granicą).

                 W trakcie analizy wniosków ustalono, że kilka złożono podwójnie, kilkanaście wniosków nadal wymaga wyjaśnienia – dotyczy to wniosków skierowanych do Marszałka Województwa Opolskiego, w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny dziecka pracuje za granicą.

                Pierwsza wypłata świadczeń nastąpiła dnia 12 kwietnia 2016r. w łącznej kwocie 411.400zł,   do dnia 31 maja 2016r. wypłacono kwotę  970.239,70zł.

Opracowała: Barbara Lis, 14.06.2016r.

Data publikacji: 14-06-2016 10:30 Opublikował(a): Izabela Kołodziej