INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek dnia 23 czerwca 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2015r.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrzeń Wielki za rok 2015 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium.

3. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej

4. Uchwała  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem   jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Dobrzeń Wielki 3

6.   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Chróścice 3

7.   Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy

8.  Uchwała w sprawie zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty

9 . Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  zwolnienia z  obowiązku zbycia  nieruchomości w drodze przetargu

10.  Informacja o zrzeczeniu się mandatu radnego gminy Dobrzeń Wielki, odwołanie V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki

11.   Wybory V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
12.   Interpelacje
13.  Sprawy różne

                                             Przewodniczący  Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                      Klemens Weber

PDFprojekty uchwał na sesję w dniu 23.06.2016.pdf (6,17MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki