• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -4 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek dnia 23 czerwca 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2015r.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrzeń Wielki za rok 2015 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium.

3. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej

4. Uchwała  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem   jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Dobrzeń Wielki 3

6.   Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- Chróścice 3

7.   Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy

8.  Uchwała w sprawie zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty

9 . Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie  zwolnienia z  obowiązku zbycia  nieruchomości w drodze przetargu

10.  Informacja o zrzeczeniu się mandatu radnego gminy Dobrzeń Wielki, odwołanie V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki

11.   Wybory V-ce Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
12.   Interpelacje
13.  Sprawy różne

                                             Przewodniczący  Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                      Klemens Weber

PDFprojekty uchwał na sesję w dniu 23.06.2016.pdf (6,17MB)

Data publikacji: 16-06-2016 14:25 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 17-06-2016 13:41 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej