Środki unijne dla Gminy Dobrzeń Wielki

PROW_loga.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 29 czerwca br. Gmina Dobrzeń Wielki podpisała Umowę o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
wybudowanie drogi (o długości 1,499 km) pomiędzy miejscowością Chróścice oraz Dobrzeń Wielki umożliwiającej mieszkańcom Chróścic bezpośredni dojazd do takich instytucji jak Stacja Opieki Caritas, Bank Spółdzielczy, Niepubliczny Żłobek pod rozbrykanym Kucykiem oraz restauracja Kuchnia Śląska w Dobrzeniu Wielkim. Droga ta będzie stanowiła alternatywną trasę dla mieszkańców oraz możliwość wytyczenia objazdu w sytuacji remontu bądź zamknięcia drogi wojewódzkiej 457.

Na realizację operacji pt. „Budowa drogi łączącej ul. Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul. Stawy w miejscowości Chróścice” gmina otrzymała pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji  w wysokości  63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 2 357 080 zł.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki