K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 lipca 2016 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 25 września 2016 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Dobrzeń Wielki uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu I do dnia 18 lipca 2016 r. (poniedziałek)
w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 178 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dobrzeń Wielki, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Opolu I (adres j. w.), w terminie do dnia 27 lipca 2016 r. do godz. 15:30.

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: opole.kbw.gov.pl oraz
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim.

Komisarz Wyborczy w Opolu I

/-/ Jarosław BENEDYK

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki