• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

Przebudowa budynku i wyposażenie sal Zespołu Szkół w miejscowości Kup, w Gminie Dobrzeń Wielki - projekt współfinansowany przez Unię Europejską

przetarg.jpeg

Oś Priorytetowa
5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
Działanie
5.1. Wsparcie infrastruktury edukacyjnej
Poddziałanie
5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej
Nr ewidencyjny wniosku
WND-RPOP.05.01.02-16-008/09
Data podpisania umowy o dofinansowanie
31 marca 2010
Wartość projektu
1 459 601,50 PLN
Wysokość dofinansowania
799 880,52 PLN co stanowi 56,30 % wydatków kwalifikowanych projektu
Beneficjent
Gmina Dobrzeń Wielki
Tytuł projektu
Przebudowa budynku i wyposażenie sal Zespołu Szkół w miejscowości Kup, w Gminie Dobrzeń Wielki

 

Data publikacji: 13-09-2011 08:25 Opublikował(a): Izabela Kołodziej