Zakończona Akcja „LATO 2016”

W Gminie Dobrzeń Wielki zakończyła się akcja „LATO 2016”. Liczba dzieci biorących w niej udział znacznie przekroczyła ilość z poprzednich lat. Codziennie, średnia liczba dzieci we wszystkich świetlicach wiejskich wynosiła 117. Zajęcia dla zapisanych dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które nie miały możliwości wyjazdu na wypoczynek letni w tym roku, odbywały się w okresie od 04 lipca do 12 sierpnia br., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400

Akcję zorganizowała Gmina Dobrzeń Wielki przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który podczas zajęć zapewnił dzieciom posiłek regeneracyjny w postaci drugiego śniadania oraz napoje.

Zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy:

 • Dobrzeń Wielki – Gminny Ośrodek Kultury
 • Czarnowąsy – świetlica szkolna
 • Krzanowice – świetlica sołecka
 • Świerkle – świetlica sołecka
 • Borki – świetlica sołecka
 • Kup – świetlica szkolna
 • Chróścice – świetlica szkolna.

  W celu integracji przeprowadzono:

 • zabawy grupowe w formie gier zespołowych,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • konkursy śpiewania oraz plastyczne,
 • wycieczki.

Przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Łosiowie, zorganizowano już po raz czwarty wyjazd dla dzieci do Brzegu na przygotowany przez I Pułk Saperów „Piknik na Florydzie”.

Aby uatrakcyjnić zajęcia, wprowadzono formy aktywnego spędzania czasu „na sportowo”. Były to głównie: zabawy na boiskach klubów sportowych, na boiskach szkolnych, na placach zabaw, siłowniach na świeżym powietrzu lub w salach gimnastycznych.

Prowadzono z dziećmi obserwacje fauny i flory. Uczestnicy półkolonii wykonywali prace plastyczne i brali udział w wycieczkach tematycznie związanych z tematem przewodnim tegorocznej Akcji „Lato 2016”, który brzmiał: „Poznajemy historię naszego regionu”.

Dzieci zwiedziły m. in.: Izbę Leśną w Kup, śluzę rzeczną w Chróścicach, kościoły, podziwiały charakterystyczną architekturę swojej miejscowości.

 Brały udział w konkursach przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzeniu Wielkim oraz uczestniczyły w zajęciach tańca ludowego.

Na zakończenie Akcji „Lato 2016” wszyscy zainteresowani spotkali się na terenie parku w Świerklach, gdzie wspólnie z rodzicami uczestniczyli w zabawach, konkursach i pieczeniu kiełbasek przy ognisku.

W tym roku, szczególny nacisk położono na bezpieczny, atrakcyjny i edukacyjny wypoczynek dzieci biorących udział w Akcji. Dzieci odznaczały się charakterystycznymi zielonymi chustami z napisem Gmina Dobrzeń Wielki. Założenia i cele prowadzonej Akcji udało się w większości zrealizować.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, oprócz atrakcji dla dzieci korzystających z półkolonii, zorganizowane były ogólnodostępne warsztaty z: baletu, tańca towarzyskiego i bębnów afrykańskich.

W okresie wakacyjnym, na terenie gminy Dobrzeń Wielki, odbyło się wiele imprez kulturalnych zorganizowanych przez GOK w Dobrzeniu Wielkim, Rady Sołeckie, Ochotniczą Straż Pożarną i Kluby Sportowe:

 1. Lipiec
 • 02-03.07.2016r. – Festyn Borki,
 • 03.07.2016r. – Piknik „RETRO” – Dobrzeń Mały,
 • 09-10.07.2016r. – XI SUMMER REVIVAL, VIII Zlot Samochodów Zabytkowych, Ośrodek Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim (organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, wolontariusze),
 • 16-17.07.2016r. – Festyn Sportowy Chróścice - Boisko „Victoria” Chróścice,
 • 23-24.07.2016r. – Festyn Sportowy Świerkle (boisko sportowe),
 • 30-31.07.2016r. – Festyn Wiejski Czarnowąsy (parking przy Małej Panwi).
 1. Sierpień
 • 06-07.08.2016r. – Festyn Wiejski Chróścice (plac OSP Chróścice),
 • 13-14.08.2016r. – Festyn Sportowy Dobrzeń Wielki (boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki),
 • 21.08.2016r. – zabawa odpustowa (boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki).

  Ośrodek Rekreacji „BALATON”, w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2016 roku zapewnił wypoczywającym nad kąpieliskiem opiekę ratowników.

  Dzieci, oprócz atrakcji wakacyjnych w gminie Dobrzeń Wielki, korzystały również
  z kolonii letnich zorganizowanych przez inne instytucje:

 • Kuratorium Oświaty w Opolu

  W tym roku kolonia trwała 1-14.07.2016r. w ośrodku Usługi Hotelarskie „Kormoran”
  w Darłówku. Uczestniczyło w niej 9 uczniów ze szkół podstawowych
  i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Organizatorem wypoczynku była Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna.

 • Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Na kolonie zagraniczne do Bautzen (Niemcy) z opolskiego TSKN-u pojechało: 2 dzieci
z PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim. Kolonie trwały od 26.06 – 03.07.2016 r.

 • Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Na odpłatną kolonię organizowaną przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wyjechało 5 uczniów z ZS w Chróścicach. Wypoczynek zorganizowany był w Ośrodku Szkoleniowym Niwki w okresie 11-16.07.2016r.(I turnus) i 18-23.07.2016r. (II turnus).

 • Ochotnicze Straże Pożarne

Wypoczynek letni w postaci obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z terenu gminy Dobrzeń Wielki zorganizował również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzeniu Wielkim. W okresie 09-20.07.2016r., 7 uczniów z gminy, wypoczywało w Ośrodku ZOSP „Strażak” w Turawie.

 • Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych TALENT w Dobrzeniu Wielkim

  Wypoczynek letni w postaci kolonii dla dzieci z miejscowości Brzezie zorganizowało również Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych TALENT w Dobrzeniu Wielkim. W okresie 18-24.07.2016r., 15 dzieci wyjechało do Gdańska.

Dzięki licznie prowadzonym zajęciom oraz wyjazdom podczas tegorocznych wakacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły czas ucząc się współpracy w grupie, szacunku i wzajemnej tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, propagowania pozytywnych postaw społecznych oraz promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.

Zebrała: A. Pietrzyk

Wycieczka_do_Brzegu.jpeg Zakończenie Akcji Lato - w Świerklach.jpeg Zakończenie Akcji Lato 2016 w Świerklach.jpeg

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki