• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 20 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  22 °C

Zakończona Akcja „LATO 2016”

W Gminie Dobrzeń Wielki zakończyła się akcja „LATO 2016”. Liczba dzieci biorących w niej udział znacznie przekroczyła ilość z poprzednich lat. Codziennie, średnia liczba dzieci we wszystkich świetlicach wiejskich wynosiła 117. Zajęcia dla zapisanych dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które nie miały możliwości wyjazdu na wypoczynek letni w tym roku, odbywały się w okresie od 04 lipca do 12 sierpnia br., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400

Akcję zorganizowała Gmina Dobrzeń Wielki przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który podczas zajęć zapewnił dzieciom posiłek regeneracyjny w postaci drugiego śniadania oraz napoje.

Zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy:

 • Dobrzeń Wielki – Gminny Ośrodek Kultury
 • Czarnowąsy – świetlica szkolna
 • Krzanowice – świetlica sołecka
 • Świerkle – świetlica sołecka
 • Borki – świetlica sołecka
 • Kup – świetlica szkolna
 • Chróścice – świetlica szkolna.

  W celu integracji przeprowadzono:

 • zabawy grupowe w formie gier zespołowych,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • konkursy śpiewania oraz plastyczne,
 • wycieczki.

Przy współudziale Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Łosiowie, zorganizowano już po raz czwarty wyjazd dla dzieci do Brzegu na przygotowany przez I Pułk Saperów „Piknik na Florydzie”.

Aby uatrakcyjnić zajęcia, wprowadzono formy aktywnego spędzania czasu „na sportowo”. Były to głównie: zabawy na boiskach klubów sportowych, na boiskach szkolnych, na placach zabaw, siłowniach na świeżym powietrzu lub w salach gimnastycznych.

Prowadzono z dziećmi obserwacje fauny i flory. Uczestnicy półkolonii wykonywali prace plastyczne i brali udział w wycieczkach tematycznie związanych z tematem przewodnim tegorocznej Akcji „Lato 2016”, który brzmiał: „Poznajemy historię naszego regionu”.

Dzieci zwiedziły m. in.: Izbę Leśną w Kup, śluzę rzeczną w Chróścicach, kościoły, podziwiały charakterystyczną architekturę swojej miejscowości.

 Brały udział w konkursach przygotowywanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzeniu Wielkim oraz uczestniczyły w zajęciach tańca ludowego.

Na zakończenie Akcji „Lato 2016” wszyscy zainteresowani spotkali się na terenie parku w Świerklach, gdzie wspólnie z rodzicami uczestniczyli w zabawach, konkursach i pieczeniu kiełbasek przy ognisku.

W tym roku, szczególny nacisk położono na bezpieczny, atrakcyjny i edukacyjny wypoczynek dzieci biorących udział w Akcji. Dzieci odznaczały się charakterystycznymi zielonymi chustami z napisem Gmina Dobrzeń Wielki. Założenia i cele prowadzonej Akcji udało się w większości zrealizować.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, oprócz atrakcji dla dzieci korzystających z półkolonii, zorganizowane były ogólnodostępne warsztaty z: baletu, tańca towarzyskiego i bębnów afrykańskich.

W okresie wakacyjnym, na terenie gminy Dobrzeń Wielki, odbyło się wiele imprez kulturalnych zorganizowanych przez GOK w Dobrzeniu Wielkim, Rady Sołeckie, Ochotniczą Straż Pożarną i Kluby Sportowe:

 1. Lipiec
 • 02-03.07.2016r. – Festyn Borki,
 • 03.07.2016r. – Piknik „RETRO” – Dobrzeń Mały,
 • 09-10.07.2016r. – XI SUMMER REVIVAL, VIII Zlot Samochodów Zabytkowych, Ośrodek Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim (organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim, wolontariusze),
 • 16-17.07.2016r. – Festyn Sportowy Chróścice - Boisko „Victoria” Chróścice,
 • 23-24.07.2016r. – Festyn Sportowy Świerkle (boisko sportowe),
 • 30-31.07.2016r. – Festyn Wiejski Czarnowąsy (parking przy Małej Panwi).
 1. Sierpień
 • 06-07.08.2016r. – Festyn Wiejski Chróścice (plac OSP Chróścice),
 • 13-14.08.2016r. – Festyn Sportowy Dobrzeń Wielki (boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki),
 • 21.08.2016r. – zabawa odpustowa (boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki).

  Ośrodek Rekreacji „BALATON”, w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2016 roku zapewnił wypoczywającym nad kąpieliskiem opiekę ratowników.

  Dzieci, oprócz atrakcji wakacyjnych w gminie Dobrzeń Wielki, korzystały również
  z kolonii letnich zorganizowanych przez inne instytucje:

 • Kuratorium Oświaty w Opolu

  W tym roku kolonia trwała 1-14.07.2016r. w ośrodku Usługi Hotelarskie „Kormoran”
  w Darłówku. Uczestniczyło w niej 9 uczniów ze szkół podstawowych
  i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Organizatorem wypoczynku była Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna.

 • Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Na kolonie zagraniczne do Bautzen (Niemcy) z opolskiego TSKN-u pojechało: 2 dzieci
z PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim. Kolonie trwały od 26.06 – 03.07.2016 r.

 • Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Na odpłatną kolonię organizowaną przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wyjechało 5 uczniów z ZS w Chróścicach. Wypoczynek zorganizowany był w Ośrodku Szkoleniowym Niwki w okresie 11-16.07.2016r.(I turnus) i 18-23.07.2016r. (II turnus).

 • Ochotnicze Straże Pożarne

Wypoczynek letni w postaci obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z terenu gminy Dobrzeń Wielki zorganizował również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrzeniu Wielkim. W okresie 09-20.07.2016r., 7 uczniów z gminy, wypoczywało w Ośrodku ZOSP „Strażak” w Turawie.

 • Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych TALENT w Dobrzeniu Wielkim

  Wypoczynek letni w postaci kolonii dla dzieci z miejscowości Brzezie zorganizowało również Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych TALENT w Dobrzeniu Wielkim. W okresie 18-24.07.2016r., 15 dzieci wyjechało do Gdańska.

Dzięki licznie prowadzonym zajęciom oraz wyjazdom podczas tegorocznych wakacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły czas ucząc się współpracy w grupie, szacunku i wzajemnej tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, propagowania pozytywnych postaw społecznych oraz promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.

Zebrała: A. Pietrzyk

Wycieczka_do_Brzegu.jpeg Zakończenie Akcji Lato - w Świerklach.jpeg Zakończenie Akcji Lato 2016 w Świerklach.jpeg

Data publikacji: 01-09-2016 14:11 Opublikował(a): Izabela Kołodziej