Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek dnia 15 września 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Skarbnika Gminy
- opinia Komisji Budżetu i Finansów
- dyskusja
- podjęcie uchwał
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.:”Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji-część południowa”
- informacja Wójta
-opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
- dyskusja
- podjęcie uchwał
3. Interpelacje
4. Sprawy różne

                               Przewodniczący Rady Gminy
                                          Dobrzeń Wielki
                                          Klemens Weber

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki