• Dzisiaj jest:
    sobota, 09 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -1 °C

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 dotyczące przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 z dnia 18.10.2016 r. 


Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach zakresu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm.
Forma wsparcia: refundacja 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Termin składania wniosków: 02.11.2016 r. – 21.11.2016 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji).
Wysokość limitu środków: 1 400 000,00 zł.
Kwoty wsparcia: min. 25 000,00 zł, max. 300 000,00 zł

Wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w treści ogłoszenia znajdują się pod linkiem:

http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html 

oraz http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html

PDFOgłoszenie o naborze 1-2016.pdf (385,80KB)

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 dotyczące przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016 z dnia 18.10.2016 r. 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
Zakres tematyczny: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit.a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej.
Forma wsparcia: płatność zryczałtowana - premia wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.
Termin składania wniosków: 02.11.2016 r. – 21.11.2016 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji).
Wysokość limitu środków: 750 000,00 zł.
Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w treści ogłoszenia znajdują się pod linkiem: 

http://stobrawskiszlak.pl/1038/2028/ii-operacje-w-ramch-poddzialania-192-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html  oraz http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html

PDFOgłoszenie o naborze nr 2-2016.pdf (384,28KB)

Data publikacji: 19-10-2016 11:03 Opublikował(a): Izabela Kołodziej