Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w środę dnia 26 października 2016  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Ślubowanie nowo wybranego radnego Pana Rafała Kampy
 2. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  - powołanie Komisji Skrutacyjnej,-przeprowadzenie tajnego głosowania
  - podjęcie uchwały
 3. Zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
  - podjęcie uchwały
 4. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
  - informacja Skarbnika Gminy
  - opinia Komisji Budżetu i Finansów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwał
 5. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów gminnych nieruchomości
  - informacja Wójta
  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 6. Informacja Wójta o oświadczeniach majątkowych za rok 2015
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych za rok 2015
 8. Informacja w sprawie podmiotów wyznaczonych do przyjęcia skazanych w 2017r. osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy ma cele społeczne
  - informacja Sekretarz Gminy
 9. Przyjęcie sprawozdania oświatowego za rok szkolny 2015/2016
  - informacja Z-cy Wójta
 10. Interpelacje
 11. Sprawy różne

                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                       Dobrzeń Wielki
                                                        Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 26.10.2016r..pdf (2,45MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki